Datoriile totale inregistrate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor

Varstnice sunt in suma de 42,57 milioane de lei catre salariati, conform titlurilor executorii emise pana la data de 31 decembrie 2013, se arata intr-un proiect de lege postat de Ministerul Muncii. (vezi atasament). Cuantumul total al obligatiilor de plata ale Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pentru anul 2014 sunt in suma de 10,78 milioane lei.

Potrivit OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu modificarile si completarile ulterioare se vor plati sume prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2013, dupa o procedura de executare potrivit prevederilor legale mentionate.

Conform prevederilor art. 46 alin. 2 din Legea bugetului de stat pe anul 2014, in ultima luna a fiecarui trimestru, in cazuri temeinic justificate, pot fi majorate sumele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" in bugetul ordonatorilor principali de credite, finantati integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012, precum si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, din suma globala prevazuta cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Publice - "Actiuni generale".

Avand in vedere prevederile art. 46 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013 - prezentul proiect priveste suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in calitatea sa de ordonator principal de credite, fiind avute in vedere strict sumele necesare efectuarii platilor din trimestrul I al anului in curs.

In bugetul aprobat pentru Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pe anul 2014, la titlul "Cheltuieli de personal", nu au fost prevazute sume cu aceasta destinatie.

Cuantumul fondurilor necesare pentru achitarea sumelor prevazute in titlurile executorii care cad sub incidenta Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009, Ordonantei Guvernului nr. 17/2012 si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2012, raportat la trimestrul I al anului 2014, este de 2,74 milioane lei.

Avand in vedere analiza executiei bugetului pana la aceasta data la "Cheltuieli de personal", pentru achitarea titlurilor executorii prevazute de lege, se impune suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice la titlul "Cheltuieli de personal", pentru trimestrul I, cu suma de 2.748 mii lei.