In Monitorul Oficial de joi au fost publicate doua ordine ale ANAF ce aduc modificari asupra organizarii activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii si mari. Aceste modificari vor fi aplicabile incepand cu 1 anuarie 2015. E vorba de OpANAF nr. 3564 din 20 noiembrie 2014 si de OpANAF nr. 3565 din 20 noiembrie 2014. In privinta contribuabilor mijlocii, se modifica perioada la care acestia vor fi scosi din administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti daca nu indeplinesc criteriile de selectie. Astfel, reglementarile valabile in acest moment prevad o perioada de 2 ani consecutivi in timp ce noua reglementare, valabila de la 1 ianuarie 2015 prevede ca acestia vor fi scosi din administrarea institutiilor abilitate incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

  • Criteriile de selectie pentru ca un contribuabil mijlociu sa ramana sub administrarea administratiilor judetene ale finantelor publice sau a Administratiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Directiei generale regionale a finantelor publice Bucuresti

1. Criteriul de baza, denumit si criteriul valoric agregat, este rezultatul agregarii a doi indicatori, selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii:

- volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili - 50%;

- cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea - 50%.

2. Criteriul insolventei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecarui judet, aflati sub incidenta Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane lei.

Pentru selectia contribuabililor mijlocii administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, dupa caz, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, se suspenda aplicarea acestor criterii.

Nota: nu vor fi selectati drept contribuabili mijlocii contribuabilii in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, precum si contribuabilii care se declara inactivi.

  • Contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, nu mai au calitatea de mari contribuabili, aflati sub incidenta prevederilor legale privind insolventa, care au creante fiscale totale, respectiv creante fiscale inscrise la masa credala, cat si acumulate ulterior deschiderii procedurii insolventei, mai mari de 3 milioane de lei, vor fi preluati spre administrare, incepand cu aceeasi data, de catre administratiile judetene ale finantelor publice si Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala pentru contribuabilii mijlocii, dupa caz.

In ceea ce priveste marii contribuabili, prin OpANAF nr. 3565/2014 se stabileste ca incepand cu data de 1 ianuarie 2015, au calitatea de mari contribuabili persoanele juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, care au calitatea de mari contribuabili la data de 31 decembrie 2014. Prevederile anterioare stabileau ca au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de persoane juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, selectate descrescator potrivit criteriilor de selectie a marilor contribuabili.

  • Criteriile de selectie ale marilor contribuabili pentru a ramane in administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili

1. Criteriul de baza, denumit si criteriul valoric agregat, este rezultatul agregarii a 2 indicatori, selectati din punct de vedere economic si bugetar in urmatoarele proportii:

- volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili - 50%;

- cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea - 50%.

2. Criteriul specific de activitate desfasurata:

- Banca Nationala a Romaniei;

- societatile bancare;

- societatile de asigurari;

- societatile de investitii financiare.

3. Criteriul investitional

Se pot inregistra ca mari contribuabili contribuabilii nou-infiintati care, la data infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere depusa la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal declarat al acestora, in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii lor la registrul comertului, sa realizeze investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 10 milioane euro.

Nota: nu vor fi selectati ca mari contribuabili institutiile publice si contribuabilii aflati in procedura insolventei, contribuabilii aflati in inactivitate temporara inscrisa in registrul comertului, precum si contribuabilii care se declara inactivi.

  • Si in cazul marilor contribuabili intervin modificari in ceea ce priveste perioada dupa care acestia vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili. Astfel, daca pana  in  prezent  perioada era de 2 ani consecutivi in  care  nu erau indeplinite criteriile  de  selectie, de la 1 ianuarie 2015  noile prevederi stabilesc ca termen:

a)pentru contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriul de baza: incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator;

b)pentru contribuabilii nou-infiintati care nu realizeaza investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 10 milioane euro: dupa 2 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste criterii de selectie incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.

  •  Pentru selectia contribuabililor mari administrati, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, de Directia generala de administrare a marilor contribuabili, se suspenda aplicarea criteriului de baza in ceea ce priveste volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili si cifra de afaceri raportata in situatiile financiare incheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui in care se efectueaza actualizarea. (Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Benta)