Controlul Curtii de Conturi la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) nu a produs mari surprize. Prejudicii de pste 2,2 milioane de euro si abateri contabile de peste 50 de milioane de euro la o institutie de unde periodic sunt retinuti sefi care iau spaga. Exemplul lui Silviu Bian este cel mai notoriu, iar cel mai recent este al sefului de la Cluj, Daniel Don, care ar fi luat mita de aproape un milion de lei. Ce au gasit inspectorii trimisi de Vacaroiu in control la ANOFM? Doua milioane de lei platiti ilegal unor someri care aveau salarii sau se inscrisesera la facultate, lucrari supraevaluate si nici acelea terminate si multe altele. Intrebarea este: ACESTOR bugetari vrem sa le platim 10% in plus la salarii si mai ales, fara sa le pune conditii in schimb? Vezi in atasament Raportul integral al Curtii de Conturi.

Citam din Raportul Curtii de Conturi (fragmente):

  • Plati nelegale in suma totala de 2.139.000 lei, reprezentand indemnizatii de somaj (acordate persoanelor ca urmare a pierderii locului de munca si absolventilor din invatamant care nu s-au putut angaja) si venituri de completare (acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective) efectuate/acordate catre beneficiari cu incalcarea cadrului legal in vigoare. Sumele au fost incasate necuvenit de catre beneficiarii de drepturi din bugetul asigurarilor pentru somaj, deoarece au realizat concomitent si venituri (salarii, activitati independente, pensii, indemnizatii pentru cresterea copilului), contrar cadrului legal, sau au fost admise intr-o forma de invatamant, situatii in care drepturile de somaj trebuiau suspendate/incetate. Abaterea a fost identificata de catre echipa de audit de la nivel central, urmare verificarilor efectuate la 23 agentii teritoriale. Abateri similare in suma de 4.122.000 lei s-au identificat si de catre camerele de conturi teritoriale la nivelul unor agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca.
  •  Deficiente in monitorizarea, de catre directiile de specialitate din cadrul ANOFM, a activitatii de informare si consiliere profesionala, activitate care este destinata persoanelor in cautarea unui loc de munca, fapt ce a condus la efectuarea de plati nejustificate in suma de 795.000 lei catre furnizorul serviciilor de informare si consiliere profesionale. Pentru prestarea acestor servicii, agentia teritoriala incheie cu furnizorul un contract, prin care, acesta este obligat ca la finalizarea activitatii de informare si consiliere sa redacteze o recomandare, dar acest fapt nu a rezultat din documentele justificative emise de furnizor. In aceste conditii, furnizorul a incasat suma de 795.000 lei fara sa-si indeplineasca obligatiile contractuale. Totodata, s-a mai retinut ca, pentru aceeasi categorie de Servicii de orientare si de consultanta profesionala, utilizand informatiile de pe portalul SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice), s-a constatat ca pretul de catalog utilizat de alti ofertanti este mai mic decat cel utilizat de catre furnizor cu 58% din tariful/persoana (tariful utilizat in anul 2014 a fost de 250 lei, in timp ce un alt furnizor a prestat aceleasi servicii la tariful de 145 lei).
  • Plati nelegale in suma de 153.000 lei efectuate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru stimularea angajatorilor care au incadrat someri si au incetat raporturile de munca ale acestora, inainte de termenul legal, precum si pentru persoane incadrate in munca din randul somerilor in conditiile in care acestea beneficiau in acelasi timp de drepturi de pensii. Detaliat, situatia se prezinta dupa cum urmeaza:a) au fost acordate necuvenit unor angajatori subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj in suma de 55.000 lei pentru persoanele incadrate din randul somerilor de catre acestia intrucat  aceste persoane beneficiau in acelasi timp de diverse categorii de pensii (anticipate, anticipate partiale sau limita de varsta); b) efectuarea de plati nelegale in suma de 98.000 lei catre angajatorii care au  incasat subventii din bugetul asigurarilor pentru somaj si nu au respectat obligativitatea de a mentine, in termenul legal, raporturile de munca ale somerilor pentru care, lunar, au beneficiat de subventii. Potrivit cadrului legal, agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca incheie conventii cu diversi angajatori, care incadreaza someri si, in baza acestora, angajatorii incaseaza lunar, pentru fiecare somer in parte, o suma fixa din bugetul asigurarilor pentru somaj. In situatia in care angajatorii care au incasat subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj inceteaza raporturile de munca ale somerilor din motive imputabile angajatorului, acestia sunt obligati sa restituie sumele incasate cu titlu de subventii. Pentru a nu restitui aceste sume cu titlu de subventii, angajatorii mentin relatiile de munca cu somerii doar pe o perioada de 12 luni, perioada in care incaseaza subventia, desi cadrul legal prevede mentinerea somerilor in activitate la acesti angajatori inca 6 luni dupa data incetarii conventiei. Ulterior termenului de 12 luni, somerii au incetat relatiile de munca, prin demisie, din motive neimputabile angajatorului, dar au continuat activitatea la numai cateva zile la un alt angajator care, de asemenea, a incasat subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru incadrarea in munca a unor persoane din randul somerilor. Abaterea a fost identificata de catre echipa de audit de la nivel central, urmare verificarilor efectuate la 22 agentii teritoriale. Abateri similare s-au identificat de catre camerele de conturi teritoriale la nivelul unor agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca.
  • Plati nelegale in suma de 93.000 lei efectuate de la bugetul asigurarilor pentru somaj cu titlu de subventie acordate unor angajatori care au incadrat tineri cu risc de marginalizare sociala, dar, angajatorii au incetat raporturile de munca cu acestia, inainte de termenul legal.
  • Plati nelegale in suma de 55.000 lei, reprezentand cheltuieli cu telefonia mobila peste  limita stabilita prin ordinele emise de catre ordonatorul principal de credite, respectiv presedintele ANOFM.
  • Plati nelegale in valoare de 48.000 lei, reprezentand servicii de paza si protectie pentru sediul central al ANOFM, fara ca furnizorul acestor servicii sa detina licenta de functionare emisa de organele in drept.
  • Plati nelegale in suma estimata de 43.000 lei, catre furnizorul de lucrari la obiectivul de investitii "Amenajare curte interioara sediu:, urmare neexecutarii de catre furnizor a tuturor lucrarilor prevazute in contract, cat si supraestimarii valorii contractului. O agentie teritoriala a contractat efectuarea unor lucrari de amenajare a sediului dar, din verificarea pe teren a realitatii lucrarilor, s-a constatat ca, in fapt, nu s-au executat toate lucrarile de catre furnizor. De asemenea, s-a mai retinut ca unele dintre lucrarile efectuate au fost supraevaluate in conditiile in care pretul de achizitie al unor lucrari similare utilizat de alti ofertanti era mai mic, majorand in acest fel cheltuielile suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
  • Nerespectarea prevederilor legale privind urmarirea incasarii veniturilor bugetului asigurarilor pentru somaj in anul 2014, provenind din contributii ale angajatorilor si angajatilor in suma totala de 2.049.468.000 lei.
  • ANOFM a raportat drepturi constatate de incasat in suma de 2.099.217 mii lei, din care cea mai mare parte o reprezinta contributiile care au fost in suma de 2.049.468 mii lei. Aceste drepturi au fost inregistrate de catre agentiile teritoriale in baza datelor transmise lunar de catre ANAF. Din raportarile efectuate de catre agentiile teritoriale, la data de 31.12.2014, intre drepturile  constatate de incasat raportate de ANOFM prin contul de executie si sumele confirmate de unitatile teritoriale ale ANAF (la solicitarea agentiilor teritoriale), se mentine o diferenta intre cele doua evidente, in suma de 1.011.702.000 lei, care provine in cea mai mare parte de la un numar de 8 agentii teritoriale.

La celelalte 34 agentii teritoriale, la care s-au efectuat punctaje la finele anului 2014, nu s-au inregistrat diferente, insa numai pentru 30 agentii teritoriale datele au fost confirmate in scris. In plus, din punctajele efectuate intre unitatile teritoriale ale ANOFM si cele ale ANAF, la finele anului 2014, la un numar de 2 judete, a rezultat ca acestea au in evidenta creante cu vechimi de circa 10 ani, din care sume importante au vechime de peste 5 ani, depasind termenul legal de prescriptie.

Practic, ANOFM raporteaza, prin contul de executie centralizat, contributii duble fata de datele aflate in evidenta autoritatilor fiscale.

De mentionat ca ANOFM, nu a exprimat puncte de vedere divergente fata de abaterile identificate de catre echipa de audit a Curtii de Conturi.

Asa ca, atunci cand vine vorba de cresteri salariale ale bugetarilor, e bine sa le discutam punctual. Chiar individual, bazate pe criterii de performanta.