Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri un proiect de lege pentru ratificarea Acordului Multianual al Autoritatilor Competente pentru Schimb Automat de Informatii privind Conturi Financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014. Potrivit Guvernului, frauda fiscala si evaziunea fiscala la nivel transfrontalier au devenit subiecte de ingrijorare majora la nivel mondial, astfel incat Comisia Europeana, in comunicarea sa din 6 decembrie 2012, a stabilit un plan de actiune privind consolidarea luptei impotriva fraudei si evaziunii fiscale, schimbul automat de informatii constituind un instrument important in aceasta privinta.

Romania va face o lista a statelor cu care doreste sa realizeze automat acest schimb de informatii, deoarece schimbul de informatii se va desfasura pe baze bilaterale intre autoritatile competente. Astfel, schimbul automat de informatii privind conturile financiare se va face pe masura ce fiecare dintre statele care se vor regasi pe lista Romaniei va fi parcurs procedurile de intrare in vigoare a Acordului multilateral.

Potrivit Guvernului, pentru Romania, schimbul de se informatii se va face incepand cu luna septembrie 2017.

Consiliul European din 22 mai 2013 a solicitat extinderea schimbului automat de informatii la nivelul Uniunii si la nivel mondial, in vederea combaterii fraudei fiscale, a evaziunii fiscale si a planificarii fiscale agresive.

In februarie 2014, Orgnizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a publicat principalele elemente ale unui standard global pentru schimbul automat de informatii privind conturile financiare, iar in iulie 2014 Consiliul OCDE a publicat standardul global complet.

Ca urmare a largirii sferei de efectuare a schimbului automat de informatii financiare, OCDE a promovat Acordul multilateral pentru schimbul automat de informatii privind conturi financiare care include prevederi exprese privind respectarea secretului fiscal.

Ministrul Finantelor Publice a semnat, pentru Romania, acest Acord care va permite schimbul de informatii la nivelul unui standard globat convenit de OCDE.

Acordul este in concordanta cu legislatia din tara noastra si corespunde politicii promovate de Romania in domeniul schimbului de informatii.

Odata intrat in vigoare, acest Acord va permite Romaniei sa faca schimb de informatii in scopul identificarii persoanelor fizice sau firmelor care eludeaza fiscul, prin transferul banilor in conturi din strainatate.

Schimbul va cuprinde, printre altele, informatii pentru identificarea persoanei (nume, adresa, cod identificare fiscala), informatii referitoare la numarul contului, despre numele si numarul de identificare (daca exista) al institutiei financiare care face raportarea, informatii despre soldul sau valoarea contului, iar in cazul unui cont de custode, informatii referitoare la suma bruta a dobanzii, dividentelor sau a altor venituri pentru activele existente in cont sau suma bruta a incasarilor din vanzarea sau rascumpararea activelor financiare.

Contributia Romaniei pentru finantarea Secretariatului Organismului de Coordonare a Acordului Multilateral al Autoritatilor Competente pentru Schimb Automat de Informatii privind Conturi Financiare se plateste anual din bugetul Ministerului Finantelor Publice, incepand cu anul semnarii Acordului.