Mai multe categorii de informatii secrete de stat, emise de Ministerul Finantelor Publice anterior datei de 17 februarie 1972, vor fi declasificate si vor putea fi consultate cu respectarea dispozitiilor din Legea Arhivelor Nationale, precum si cele ale Legii privind accesul la informatiile de interes public, conform unei Hotarari adoptate miercuri de Guvern.

Decizia a fost luata de Executiv avand in vedere importanta documentelor financiare in refacerea drepturilor de proprietate, in repararea unor incalcari ale drepturilor si libertatii civile, precum si pentru acordarea accesului liber la cunoasterea istoriei relatiilor financiare din perioada comunista. De asemenea, trebuie mentionat ca datele si informatiile emise de MFP si declasificate prin acest act normativ nu pot prejudicia securitatea si apararea tarii, se arata intr-un comunicat al Guvernului.

Ce informatii vor fi declasificate

  • Informatii clasificate strict secret de importanta deosebita ¬ de exemplu, situatii privind restituirile din creditele externe in perioada 1959-1972; note, referate si situatii privind planul de credite al Bancii Nationale a Republicii Socialiste Romania si al celorlalte banci in ansamblu; note, referate, situatii asupra cifrelor propuse de MF pentru bugetul de stat pe anul 1955; planul financiar centralizat a veniturilor si cheltuielilor finantate prin Ministerul Finantelor; situatia planului de cheltuieli al Ministerului Afacerilor Interne si al Ministerului Fortelor Armate din perioada 1950-1960; note ale MF privind solicitarea deschiderii de credite la Banca de Stat a Republicii Populare Romane pentru diverse plati.
  • Informatii clasificate strict secret ¬ de exemplu, dari de seama si planuri de munca ale Directiei Speciale; rapoarte privind cifrele de plan, impozitele populatiei; referate privind realizarea planului de incasare a primelor de asigurare; referate deschidere credite; planuri si rapoarte de incasare daune; rapoarte privind aprovizionarea cu marfuri a magazinelor satesti; studii privind productia industriala, investitiile, pretul de cost, cercetarea stiintifica, aprovizionarea, munca si retributia personalului muncitor; situatia veniturilor si cheltuielilor bugetare din credite externe.
  • Informatii clasificate secret- de exemplu, rapoarte, situatii statistice privind incasarile de venituri agricole; avize proiecte de decrete privind exproprierile unor terenuri proprietate particulara; dari de seama anuale privind stabilirea impozitului pe venit; studii privind evolutia circulatiei banesti in Romania; planurile anuale ale incasarilor bugetare.