In Monitorul oficial de vineri a fost publicat un ordin care se adreseaza entitatilor de interes public cu un numar mai mare de 500 de salariati. Acestea au obligatia ca pe langa situatiile financiare anuale intocmite conform formatului deja reglementat, sa intocmeasca si sa depuna o "declaratie nefinanciara". Aceasta declaratie nefinanciara se include in raportul administratorului, avand drept scop descrierea activitatii societatii din perspectiva situatiilor sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

Documentul transpune in legislatia contabila din Romania o prevedere din Directiva nr. 95/2015 privind obligatia de a declara informatii nefinanciare sau informatii diversificate, ce instituie in seama unor intreprinderi sau grupuri de intreprinderi mari, obligatia de a depune declaratii nefinanciare.

Cu aceasta ocazie, se modifica urmatoarele acte normative:

a) OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea conforma cu directivele comunitare;

b) OMFP nr. 1286/2012 privind contabilitatea conforma cu Standardele Internationale de Raportare Financiara IFRS.

Modificarile sunt similare pentru ambele moduri de conducere a contabilitatii, iar acestea se adreseaza entitatilor de interes public care la data bilantului, depasesc in acest exercitiu financiar un numar de 500 salariati.

Aceste entitati au obligatia ca pe langa situatiile financiare anuale intocmite conform formatului deja reglementat, sa intocmeasca si sa depuna o "declaratie nefinanciara".

Aceasta declaratie nefinanciara se include in raportul administratorului, avand drept scop descrierea activitatii societatii din perspectiva problemelor de mediu, a situatiilor sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.

Aceasta declaratie trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

- descrierea modelului de afaceri al entitatii;

- descrierea politicilor adoptate de entitate in legatura cu situatiile amintite;

- rezultatul politicilor respective;

- principalele riscuri legate de operatiunile entitatii, inclusiv relatii de afaceri, produse sau servicii ce pot avea impact negativ fata de obiectivele amintite, modul in care entitatea gestioneaza aceste riscuri;

- indicatori cheie de performanta nefinanciara relevanti pentru activitatea entitatii.

Reglementarea dezvolta mai multe situatii ce trebuie prezentate in Declaratia nefinanciara, in functie de obiectul avut, astfel:

a) din perspectiva aspectelor de mediu, entitatea trebuie sa prezinte impactul actual si previzibil asupra mediului, generat de activitatile sale, de utilizarea energiei regenerabile si neregenerabile, efectul emisiilor de gaze cu efect de sera, efectul asupra utilizarii apei si asupra utilizarii aerului atmosferic;

b) din perspectiva aspectelor sociale si de personal, entitatea trebuie sa explice cum aplica conventiile fundamentale ale organizatiei internationale a muncii, dialogul social, respectarea drepturilor lucratorilor, dialogul cu comunitatile locale;

c) din perspectiva combaterii coruptiei si a darii de mita, societatea trebuie sa prezinte politicile adoptate privind combaterea abuzurilor in materie, instrumentele utilizate pentru combaterea coruptiei si a darii de mita.

Alte elemente relevante:

  •  Daca entitatea de interes public face parte dintr-un grup de societati, iar aceasta are calitate de societate mama, se va intocmi declaratia nefinanciara consolidata a grupului. Desigur, se pastreaza ca si criteriu de marime, obligatia intocmirii daca grupul depaseste la data bilantului un numar de 500 de salariati.
  • Auditorii financiari, in cadrul activitatii de audit statutar, pentru aceste entitati au obligatia de a verifica existenta Declaratiei nefinanciare.
  • Declaratia nefinanciara poate fi intocmita si ca raport distinct al entitatii disjunct de Raportul administratorului.
  • Prezentele reglementari se aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2017. Material realizat de consultantul fiscal Adrian Benta.