Ultimele zile din 2016 au adus pbicarea in Monitorul oficilal a mai multor documente din domeniul financiar contabil, cum ar fi noile formulare 200, 201, 205, s.a.. Astazi ne uitam putin peste Ordinul cu noul formular 600 si procedura de ajustare a impozitelor si asigurarilor sociale cand se impune acesta ajustare.

HotNews.roFoto: Hotnews

Documentul se adreseaza persoanelor fizice ce au calitate de platitor de impozit pe venit, datoreaza asigurari sociale de sanatate sau contributia la pensii. Acesta aduce doua modificari importante:

  •  a) reglementeaza noul fomular de asigurare la pensii - Declaratia 600 "Declaratie privind indeplinirea conditiilor de incadrare  in  categoria  persoanelor  asigurate  obligatoriu  in  sistemul  public  de pensii"
  •  b) introduce procedura de recalcul al impozitului, a asigurarilor sociale de sanatate si a contributiei la pensii in momentul in care au aparut elemente obiective ce impun acest recalcul. Tot acum este reglementat si modul in care se efectueaza procedura efectiva de ajustare a sumelor datorate la plata.

Ajustarea impozitului si a contributiei de sanatate se realizeaza in urmatoarele situatii:

  • a) rezilierea,  in  cursul  anului  fiscal,  a  contractelor  de  inchiriere,  in  cazul  persoanelor  care  realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor ,
  • b) incetarea  activitatii  in  cursul  anului  fiscal  sau  suspendarea  temporara  a  acesteia,
  • c) corectia  normelor  de  venit  ca  urmare  a  incetarii  activitatii  in  cursul  anului
  • d) depasirea numarului de 5 camere de inchiriat in cursul anului fiscal de catre persoanele care realizeaza  venituri  din  inchirierea  in  scop  turistic  a  camerelor  situate  in  locuinte  proprietate personala,
  • e) completarea  obiectului  de  activitate,  in  cursul  anului  fiscal, pentru contribuabilii impozitatti prin transe de venit,
  • f)  incadrarea,  in  cursul  anului  fiscal  de  impunere,  in  gradul  de  handicap  grav  sau  accentuat  a  persoanelor fizice care realizeaza venituri din activitati independente, din activitati agricole, din silvicultura  si  din  piscicultura.  

Solicitarea privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit, contributii de asigurari sociale de sanatate si contributii de asigurari sociale se face de catre contribuabil sau de catre imputernicitul acestuia, desemnat potrivit legii, pe baza formularului 220 "Declaratia privind venitul estimat/norma de venit", in formularul 220 se bifeaza casuta "Recalcularea platilor anticipate"

Proceduraprivind recalcularea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale, stabilite prin decizie de impunere, se aplica pentru urmatoarele situatii:

  • a)incetarea  activitatii  in  cursul  anului  fiscal  sau  suspendarea  temporara  a  acesteia,   in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si determina venitul net anual in sistem real si/sau pe baza normelor de venit;
  • b)persoanele  fizice  nu  se  mai  incadreaza  in  categoria  persoanelor  care  au  obligatia  platii contributiei, respectiv acestea intra in categoria celor care au calitatea de pensionari sau in categoria  persoanelor  asigurate  in  sisteme  proprii  de  asigurari  sociale,  care  nu  au  obligatia asigurarii in sistemul public de pensii.Material realizat cu sprijinul consultantului fical Adrian Benta.