In monitorul oficial de vineri 17 februarie 2017 au fost publicate Legea nr. 5/2017 (privind indicatorii macroeconomici din 2017), Legea nr. 6/2017 (legea bugetului de stat pentru anul 2017 ). De asemenea, a fost publicata si Legea nr. 7/2017 - legea bugetului asigurarilor sociale pentru anul 2017, care adopta salariul mediu brut si ajutorul de deces.

Să parcurgem principalele aspecte.

  • Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în sumă de 56.675,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 56.675,4 milioane lei.
  • Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de 411,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 130,1 milioane lei, cu un  excedent de 281,6 milioane lei.
  • Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la venituri în sumă de 1.811,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.117,4 milioane lei cu un excedent de 694,3 milioane lei.
  • Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte la venituri în sumă de 370,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 23,5 milioane lei, cu un excedent de 347,3 milioane lei.
  • În anul 2017 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 şi  86^1din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.

Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.

Indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 şi de 1,05 începând cu 1 iulie 2017. Material realizat in baza analizei consultantului fiscal Adrian Benta.