Agentia Nationala de Administrare Fiscala propune Ministerului Finantelor Publice simplificarea procesului de administrare a impozitului pe veniturile persoanelor fizice. Mai exact, Fiscul si-ar dori ca platile anticipate cu titlu de impozit sa fie facute in 2 rate egale in loc de 4, dar si simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor anuale din chirii din derularea unui numar de pana la 5 contracte de inchiriere in valuta. Totodata, la cererea MFP, ANAF a transmis si cateva observatii la Amendamentele primite de la Comisia de buget finante a Camerei Deputatilor la proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 3/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Bogdan Nicolae Stan, seful ANAFFoto: mfinante.ro

Iata cele 3 propuneri transmise de Fisc:

I. Prima propunere. Revizuirea procedurii privind stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit

1. Stabilirea efectuarii platilor anticipate cu titlu de impozit, in 2 rate egale, cu urmatoarele termene scadente: 25 iulie si 25 noiembrie, in loc de 4 rate egale, cum este in prezent.

2. Mentinerea dispozitiei potrivit careia, in cazul impunerilor efectuate dupa expirarea termenelor de plata prevazute de lege, contribuabilii au obligatia efectuarii platilor anticipate la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent (este cazul contribuabililor care vor depune formularul 200 "Declaratie privind veniturile realizate din Romania" dupa data de 25 iulie). Astfel, ca situatie de exceptie, platile anticipate cu titlu de impozit se vor stabili de organul fiscal, la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plata al anului precedent, prin emiterea unei decizii de impunere (formular 260).

Totodata, in aceasta situatie, ANAF propune ca dupa depunerea formularului 200, recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit si emiterea unei noi decizii de impunere (de recalculare a platilor anticipate, pe baza venitului estimat/realizat) sa se efectueze numai in situatia in care, suma reprezentand impozit stabilit initial (fiecare transa stabilita la nivelul impozitului datorat pentru ultimul termen de plata al anului precedent) difera cu cel putin 20% fata de suma reprezentand impozit recalculat (stabilit pe baza venitului realizat in anul precedent/estimat pentru anul de impunere).

Avantajele acestei propuneri ar putea fi:

 •  eliminarea confuziei care se creeaza in randul contribuabililor cu privire la sumele datorate, prin emiterea in cele mai multe cazuri, a unei singure decizii de impunere in cursul anului;
 •  reducerea numarului de plati efectuate in cursul anului, respectiv 2 plati in loc de 4 plati, cum este in prezent;
 • simplificarea procedurii de stabilire a platilor anticipate si reducerea costurilor de administrare prin reducerea numarului de operatiuni efectuate de organul fiscal referitoare la recalcularea platilor anticipate, emiterea si comunicarea deciziilor de impunere de recalculare a platilor anticipate.

II. A doua propunere: Simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor anuale din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la 5 contracte de inchiriere in valuta.

Avantajele acestor reglementari constau in:

 •  eliminarea obligatiei de completare si depunere de catre contribuabilii care au contracte de inchiriere in valuta, a declaratiei privind veniturile realizate (formular 200);
 • simplificarea modului de stabilire a venitului anual prin utilizarea unui curs unic de schimb valutar pentru evaluarea venitului, in scopul evitarii depunerii unei declaratii in plus
 • simplificarea procesului de administrare prin eliminarea unor operatiuni de procesare a declaratiilor privind veniturile realizate (formularele 200), emiterea si comunicarea deciziilor de impunere anuale;
 • reducerea costurilor de administrare avand in vedere ca, pentru un contribuabil se va emite numai decizia de impunere de plati anticipate (formular 260), impozitul stabilit in cursul anului fiind impozit final.

De asemenea, propunerea vizeaza si simplificarea regimului fiscal aplicabil veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la 5 contracte de inchiriere inclusiv, prin stabilirea venitului net anual la nivelul categoriei de venit.

ANAF propune modificarea sistemului de impunere a veniturilor din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar de pana la 5 contracte inclusiv, prin cumularea veniturilor obtinute din respectivele contracte, la nivelul categoriei de venit.

Avantaje:

 •  cunoasterea de catre contribuabili a sumelor datorate si facilitarea platii acestora, prin emiterea unei singure decizii de impunere (formular 260);
 • eliminarea obligatiei de completare si depunere de catre contribuabili a declaratiei privind veniturile realizate (formular 200)
 • simplificarea procesului de administrare prin eliminarea unor operatiuni privind procesarea declaratiilor privind veniturile realizate (formularele 200), emiterea si comunicarea deciziilor de impunere anuale.

III. A treia propunere. Simplificarea procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din transferul, prin executare silita, a proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

In cazul transferului de proprietate a bunurilor imobile prin procedura de executare silita, obligatia stabilirii si retinerii impozitului sa revina organului de executare silita, in momentul valorificarii bunului imobil.

Avantaje:

 •  eliminarea obligativitatii contribuabilului de a depune declaratia fiscala aferenta  in cele zece zile de la data  transferului , in vederea calcularii impozitului
 • eliminarea obligativitatii organului fiscal de a calcula si incasa impozitului datorat de catre contribuabil, in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere
 • contribuie la cresterea incasarilor la bugetul de stat

Toate aceste propuneri, precum si altele, vor fi supuse de catre ANAF spre analiza si adoptare de catre Ministerul Finantelor Publice care va decide daca va fi modificat Codul Fiscal in consecinta.