Faţă de acelaşi trimestru din anul 2016, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 5,7% pe seria brută şi cu 5,6% pe seria ajustată sezonier, a confirmat Institutul National de Statistica miercuri, cu ocazia publicarii datelor provizorii privind evolutia PIB in primele 3 luni. Industria si comertul sunt ramurile cu cele mai importante contributii la cresterea economiei.

Imagine de la conferinta INS de miercuriFoto: Hotnews

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2017 faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 125 din 16 mai 2017 fiind nesemnificativă.

Seria ajustată sezonier

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2017 a fost de 199894,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,7% faţă de trimestrul IV 2016 şi cu 5,6% faţă de trimestrul I 2016.

Vezi alaturat prezentarea facuta miercuri de presedintele INS, Tudorel Andrei.

documente

prez 7 iunie conf PIB final

(7 Iun 2017) PDF, 969KB

Serie brută

Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2017 a fost de 159665,7 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,7% faţă de trimestrul I 2016.

În tabelele 4 şi 5 sunt prezentate datele referitoare la Produsul intern brut în preţuri curente, indicii de volum şi indicii deflatori – serie brută şi serie ajustată sezonier – pentru trimestrul I 2017.

br>

Contribuţia categoriilor de resurse şi de utilizări la modificarea Produsului intern brut

Categorii de resurse

La creşterea PIB, în trimestrul I 2017 faţă de trimestrul I 2016, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:

- Industria (+1,5%), cu o pondere de 23,1% la formarea PIB şi care a înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 6,7%;

- Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,4%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,3%;

- Informaţiile şi comunicaţiile (+0,9%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 15,3%;

- Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,5%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,1%.

br>

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

- cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,4%, contribuind cu 4,8% la creşterea PIB;

- variaţiei stocurilor, cu o contribuţie de +1,1%, consecinţă a creşterii importante a stocurilor din economie.

O contribuţie negativă la creşterea PIB au avut-o formarea brută de capital fix (-0,1%), ca urmare a reducerii volumului său cu 0,7% şi exportul net (-0,1%), consecinţă a creşterii uşor mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii comparativ cu cel al exporturilor de bunuri şi servicii (+0,09 puncte procentuale).