In monitorul oficial de miercuri (14.06.2017)a fost publicata Legea nr. 136/2017 ce modifica Codul fiscal. Documentul intra in vigoare in data de 17 iunie 2017, cu exceptia prevederilor referitoare la impozitul pe venitul din salarii obtinut de cercetatori ce se va aplica incepand cu salariile lunii Iulie 2017. In esenta sunt reformulate sau modificate reglementari din Codul fiscal pentru urmatoarele categorii de situatii fiscale:

Consultantul fiscal Adrian BentaFoto: Hotnews

a) Scutirea la plata impozitului pe venitul din salarii pentru acei salariati ce efectueaza activitati de cercetare - dezvoltare, b) Marcarea un banderole sau marcaje a unor produse accizabile, si c) Restituirea unor accize pentru operatori economici ce efectueaza exporturi.

Legea nr. 136/2017 intră în vigoare în data de 17 iunie 2017, cu excepția prevederilor referitoare la impozitul pe venitul din salarii obținut de cercetători ce se va aplica începând cu salariile lunii Iulie 2017.

În esență sunt reformulate sau modificate reglementari din Codul fiscal pentru următoarele categorii de situații fiscale:

a) Scutirea la plata impozitului pe venitul din salarii pentru acei salariați ce efectuează activități de cercetare – dezvoltare.

b) Marcarea un banderole sau marcaje a unor produse accizabile,

c) Restituirea unor accize pentru operatori economici ce efectuează exporturi.

A) Scutirea la impozitul pe venitul din salarii – cercetători.

Sunt în sfera scutirii de impozit acele activități de cercetare-dezvoltare şi inovare, definite conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificăşi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului cercetării şi inovării.

Un salariat ce efectuează activități de cercetare dezvoltare poate primii scutirea de impozit pe venitul din salarii dacă sunt îndeplinite cumulativ un număr de trei condiții:

1) scutirea se acordă pentru toate persoanele ce sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare, cu indicatori definiți.

2) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare şi inovare, evidenţiate distinct în bugetul proiectului;

3)statul de plată aferent veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, obţinute de fiecare angajat din activităţiledesfăşurate în proiectul de cercetare-dezvoltare şi inovare, se întocmeşte separat pentru fiecare proiect.

B) Marcarea unor produse accizabile. Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat sau importatorul autorizat are obligaţia să asigure ca banderolele să fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât deschiderea ambalajului să deterioreze banderola, iar timbrele să fie aplicate la loc vizibil,pe ambalajul individual al produsului accizabil, astfel încât timbrul să nu poată fi îndepărtat de pe ambalaj fără a fi deteriorat.

c) Restituiri de accize. Pentru produsele prevăzute la art. 439 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal (tutun încălzit ce eliberează aerosol), fabricate în antrepozite fiscale de producție din România, accizele nearmonizate aferente, virate la bugetul de stat, pot fi restituite la solicitarea antrepozitarilor autorizați care livrează aceste produse în alte state membre ori le exportă. Cuantumul sumei restituite, nu poate depăși suma efectiv plătită la bugetul de stat. Procedura de restituire se va adopta prin normele metodologice de aplicare.