Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, plata contributiei financiare voluntare a Romaniei catre Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), pentru sprijinirea Sistemului Comun de Transmitere a datelor, in contextul schimbului automat de informatii fiscale reglementat prin Standardul Comun de Raportare al OECD. Hotararea de guvern prevede ca Romania va achita contributia financiara in valoare de 40.000 euro (20.000 euro/an), aferenta perioadei 2017-2018, care va fi asigurata de la bugetul de stat in anul 2017, prin bugetul Ministerului Finantelor publice.

Crearea Sistemului Comun de Transmitere a datelor (SCT) are rolul de a facilita transmiterea informatiilor financiare intre autoritatile fiscale pentru perioadele impozabile, printr-un canal securizat si eficient de comunicare, care sa respecte normele tehnice impuse de Standardul Comun de Raportare, la nivelul OECD.

In calitatea sa de tara membra a Forumului Global privind transparenta si schimbul informatii in scopuri fiscale din cadrul OECD (din anul 2013), Romania si-a asumat implementarea eficienta a Standardului comun de raportare si initierea fluxului de schimb automat de informatii, in septembrie 2017.

Contributia financiara voluntara a statului roman la SCT va conduce la consolidarea relatiilor dintre Romania si OECD, in sfera transparentei fiscale si a cooperarii administrative pentru a demonstra capacitatea Romaniei de a raspunde cerintelor Standardului Comun de Raportare in cadrul OECD. Utilizarea acestui sistem, agreat de catre Forumul pentru Administrare Fiscala al OECD, ar facilita obtinerea unui rating de tara pozitiv in domeniul protectei si confidentialitatii datelor in viitoarele runde de evaluari cu privire la schimbul automat de informatii.

Totodata, acest demers va contribui la realizarea obiectivului de politica externa a Romaniei ¬ aderarea la OECD -, cat si la indeplinirea obligatiilor asumte fata de Forumul Global.

Contributia voluntara pentru sprijinirea SCT a fost determinata in raport cu puterea economica a fiecarei tari. Romania are ca termen limita de plata a contributiei voluintare pentru anii 2017 si 2018 datele de 31 martie si 31 decembrie 2017.

Transmiterea si primirea datelor fiscale de catre Romania cu jurisdictiile semnatare ale AMAC se va realiza in baza Legii nr. 70/2016 pentru ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturile financiare (AMAC), semnat la Berlin la 29 octombrie 2014. AMAC furnizeaza un cadru legislativ multilateral/international pentru schimbul automat de informatii privind Conturile financiare in domeniul fiscal, in conformitate cu Standardul Comun de Raportare.