Într-o Ordonanță de Urgență apărută vineri seara (OUG nr. 25/2018) se clarifică ce înțelege ANAF prin noțiunea de ”debitor cu risc fiscal mic”. Este considerat cu risc fiscal mic debitorul ce nu are fapte înscrise în cazierul fiscal, respectiv administratorii sau asociații nu au fapte înscrise în cazierul fiscal, nu se află în inactivitate temporară, nu au obligații fiscale restante mai mari de 12 luni și nu au înregistrat pierderi din exploatare în ultimul exercițiu financiar. OUG 25/2018 aduce modificări fiscale foarte importante asupra impozitării microîntreprinderilor, asupra finanțării activităților fără scop patrimonial dar și simplificări ale restituirii taxei de primă înmatriculare.

HotNews.roFoto: Hotnews

Să parcurgem principalele modificări aduse de acest act normativȘ

Microîntreprinderile ce au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și înregistrează cel puțin 2 salariați pot opta pentru plata impozitului pe profit începând cu trimestrul în care sunt îndeplinite aceste condiții.

Opțiunea este definitivă și se păstrează atâta timp cât sunt îndeplinite condițiile.

În cazul în care una dintre cele două condiții nu mai este îndeplinită, respectiv fie se reduce capitalul social, fie numărul de salariați se reduce la mai puțin de doi, societatea revine la plata impozitului pe venitul microîntreprinderii începând cu anul fiscal următor celui în care nu s-au mai îndeplinit condițiile.

  • Sponsorizări efectuate de microîntreprinderi

În cazul în care o microîntreprindere efectuează sponsorizări, respectându-se prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, aceste sponsorizări diminuează cu până la 20% impozitul pe venitul microîntreprinderii datorat pentru trimestrul în care s-au înregistrat sponsorizările.

În cazul în care cheltuiala cu sponsorizarea este mai mare decât 20% din impozitul pe venit, această sumă se va deduce din impozitul pe venitul microîntreprinderii într-o perioadă de 28 de trimestre consecutive, deducerea efectuându-se la fiecare termen de plată a impozitului pe venitul microîntreprinderii.

Microîntreprinderile ce efectuează sponsorizări au obligația să depună o declarație cu beneficiarii sponsorizărilor, declarație depusă până pe data de 25 ianuarie din anul următor.

În anul trecut au fost aduse modificări la Legea nr. 69/2000 privind sportul, iar aceste modificări au stabilit că o persoană de desfășoară activități sportive poate realiza veniturile în mod dependent (contract de muncă) sau, după caz, în mod independent în baza unor contracte de activitate sportivă.

Actul normativ analizat astăzi reglementează procedura impozitării veniturilor din activități sportive realizate în mod independent în sensul că plătitorii de venituri pentru activitățile sportive vor reține din venitul brut al persoanelor fizice un impozit în cotă de 10%. Acest impozit este unul final, iar plătitorul de venit va vira suma impozitului la bugetul de stat.

Contribuabilii ce realizează venituri din salarii, din drepturi de proprietate intelectuală sau din activități independente supuse stopajului la sursă au dreptul să acorde un procent de 2% din impozitul pe venit către susținerea unor entități non-profit, respectiv pentru burse private sau unități de cult, respectiv un procent de 3,5% din impozitul pe venit către entități non-profit sau unități de cult ce sunt acreditați cu un serviciu social licențiat.

Aceștia pot solicita plătitorului de venit să efectueze calculul, reținerea și plata sumelor direcționate.

Ordonanța mai aduce și alte clarificări privind impozitarea drepturilor de proprietate intelectuală și reiterează faptul că Declarația 205 privind impozitul pe venitul persoanelor fizice se va depune până în data de 31 ianuarie al anului următor.

Alte prevederi punctuale:

  • operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare nu sunt în sfera TVA dacă rezultatele dezvoltării nu se transferă unei alte persoane;
  • transportatorii de mărfuri cu mijloace de transport mai mari de 7,5 tone sau transportatorii de persoane cu mijloace de transport din categoria M2 și M3 beneficiază de o acciză redusă pentru motorină, diminuată cu 183,62 lei/1.000 litri. Această facilitate fiscală se realizează printr-o procedură de restituire a accizei;
  • persoanele fizice ce au depun Formularul 221 privind impozitarea veniturilor din activități agricole în baza tranșelor de venit au obligația să depună până în data de 15 iulie Declarația unică – Formula 212, iar în baza acesteia se va realiza impozitarea.

Ordonanța aduce și câteva modificări privind Codul de procedură fiscală și definește acel debitor la bugetul fiscal cu risc fiscal mic.

  • Este considerat cu risc fiscal mic debitorul ce nu are fapte înscrise în cazierul fiscal, respectiv administratorii sau asociații nu au fapte înscrise în cazierul fiscal, nu se află în inactivitate temporară, nu au obligații fiscale restante mai mari de 12 luni și nu au înregistrat pierderi din exploatare în ultimul exercițiu financiar.
  • În cazul societăților, acestea trebuie să fie înființate cu minim 12 luni anterior.
  • Se simplifică procedura de restituire a taxei de primă înmatriculare, în sensul că aceasta se va face doar în baza unei cereri depune de persoana ce are dreptul la restituire.

Notă: Dreptul de a opta pentru plata impozitului pe profit de către acele microîntreprinderi ce îndeplinesc cele două condiții din prezenta ordonanță poate fi exercitat doar începând cu 1 aprilie 2018. Articol realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența.