​Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, Programul de convergență 2018-2021 privind angajamentul de aderare la zona euro, precum și politicile de susținere directă a creșterii economice, cu încadrarea în marja permisă de Pactul de Stabilitate și Creștere, respectiv, un deficit bugetar ESA de 3% din PIB. "Stabilirea unei date concrete pentru aderarea la zona euro presupune însă realizarea unor analize aprofundate, în special în ceea ce privește convergența reală, structurală și instituțională, urmând a fi luată în considerare și sustenabilitatea îndeplinirii criteriilor de convergență nominală", precizează Guvernul printr-un comunicat.

HotNews.roFoto: Hotnews

Din punct de vedere al convergenței reale, evaluată prin decalajele față de media europeană (UE-28) a produsului intern brut (PIB) pe locuitor (exprimat prin puterea de cumpărare standard PCS), documentul aprobat de Guvern indică perspectiva ca la orizontul anului 2020 România să atingă 70% din media europeană, față de numai 57,1% în anul 2015 și 58% în anul 2016. Pentru anul 2017, se estimează că PIB/locuitor la PCS depășește pragul de 60%.

Documentul arată că pregătirea calendarului de intrare a României în Mecanismul unic de supraveghere și de adoptare a monedei euro, precum și acțiunile necesare pregătirii economiei și a societății intră în atribuțiile Comisiei Naționale de fundamentare a Planului național de adoptare a monedei euro, care şi-a început activitatea în luna aprilie, astfel încât Planul naţional şi calendarul de adoptare a monedei euro să fie elaborate până la sfârşitul acestui an.

Potrivit Guvernului, programul de convergență ține cont de prevederile Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2018-2020 și de prognoza cadrului macroeconomic pe termen mediu 2017-2021. Pe termen mediu, documentul prognozează că economia României va continua să performeze, luând în considerare impactul pozitiv al măsurilor prevăzute în Programul de guvernare asupra mediului de afaceri și asupra puterii de cumpărare, progresele economico-sociale înregistrate în 2017 și în primele luni ale lui 2018, dar și contextul european și global favorabil.

Programul de convergență detaliază cadrul general și obiectivele politicii economice pentru perioada 2018-2021, prezentând măsurile implementate deja, dar și măsuri pe care Guvernul le are în vedere în materie de politică fiscală, accentul fiind pus pe predictibilitate și îmbunătățirea ratei de colectare a taxelor și impozitelor. Alte măsuri vizează creșterea ratei de ocupare a forței de muncă, învățământul, infrastructura rutieră și feroviară, creșterea absorbției de fonduri europene și reforma structurală în sectorul companiilor de stat, mai arată Guvernul.