În Monitorul Oficial de marți a fost publicată OUG nr.89/2018, ce modifică Codul fiscal dar și alte câteva acte normative. Principala modificare o constituie reducerea cotei de TVA la5% pentru unele servicii de cazare.

HotNews.roFoto: Hotnews

Taxa pe valoarea adăugată

Începând cu data de 01 noiembrie 2018, se reduce cota de TVA la 5% pentru servicii de cazare, de restaurant și unele facilități sportive.

  • Pentru ce bunuri și servicii se va reduce cota de TVA la 5%?

Cota redusă de TVA se va aplica pentru:

• serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal;

• cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;

• serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10;

• dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. l) din Codul fiscal.

• Dacă marea majoritate a serviciilor sunt relativ cunoscute din perspectivă fiscală, având în vedere faptul că acestea se facturează în prezent cu cota de TVA de 9%, dezvoltăm analiza asupra facilităților sportive încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313 și a parcurilor recreative încadrate la codurile CAEN 9321 ȘI 9329.

• Codul CAEN 9311 Activități ale bazelor sportive cuprinde: exploatarea instalaţiilor destinate evenimentelor sportive desfăşurate în sală sau în aer liber, stadioane de fotbal, hockey, cricket, rugby, piste pentru cursele de automobile, câini, cai, bazine de înot şi stadioane, stadioane de atletism, arene şi stadioane pentru sporturi de iarnă, arene de hochei pe gheaţă, arene de box, terenuri de golf, piste de popice, organizarea activităţilor sportive în săli sau în aer liber, pentru profesionişti sau amatori, de către întreprinzători care dispun de instalaţii proprii.

• Această clasă include administrarea şi asigurarea personalului pentru a pune în funcţiune aceste facilităţi.

• Codul CAEN 9313 Activităţi ale centrelor de fitness include cluburi şi centre de fitness şi culturism.

• Codul CAEN 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii include activităţi ale bâlciurilor şi parcurilor de distracţii. Sunt incluse activităţile de exploatare a unei varietăţi de atracţii, cum ar fi cursele mecanice, plimbările pe apă, jocuri, expoziţii, expoziţii tematice şi terenuri pentru picnic.

• Codul CAEN 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. include activităţi recreative şi distractive (cu excepţia bâlciurilor şi a parcurilor de distracţii) neclasificate în altă parte: activităţi ale parcurilor recreative (fără cazare), exploatarea facilităţilor de transport recreativ, de exemplu porturi turistice, exploatarea pârtiilor de schI, închirierea echipamentului de agrement, ca parte integrantă a facilităţilor recreative, târguri şi expoziţii de natură recreativă, activităţi ale plajelor, inclusiv închirierea de cabine de baie, vestiare, scaune etc., funcţionarea ringurilor de dans.

• Această clasă include de asemenea activităţile producătorilor sau organizatorilor de evenimente recreative sau distractive în direct, altele decât cele artistice sau sportive, cu sau fără facilităţi.

• Legiuitorul reduce cota de TVA inclusiv pentru berea ”la halbă”, servită în restaurant, însă menține aceeași procedură din punctul de vedere al lanțului de distribuție. Fabrica de bere sau distribuitorul angro facturează berea la butoi cu cota de TVA de 19%, iar restaurantul facturează berea ”la halbă” cu cotă de TVA de 5%.

• Pentru livrările de bere în magazinele obișnuite, ambalată la cutie sau la sticlă, cota de TVA pentru bere este de 19%.

Asigurări sociale și impozit pe venit datorate de persoanele fizice

Pentru impozitul pe venit și pentru asigurările sociale (contribuție la asigurările sociale pensii) aferente anilor 2016 – 2017, se prorogă termenul de plată până în data de 30 iunie 2019, având în vedere faptul că în perioada următoare vor fi emise deciziile de impunere, conform altor acte normative.

În cazul în care se efectuează plata până pe data de 15 decembrie 2018, se acordă o bonificație în procent de 10%.

Pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate aferentă anilor 2014 – 2017, termenul de plată este data de 30 iunie 2019, cu acordarea unei bonificații de 10% dacă plata se efectuează până pe data de 31 martie 2019.

Bonificația reduce suma de plată.

Notă: pentru anul 2018, se păstrează bonificațiile aferente depunerii electronice a Declarației unice în procent de 5% și aferente plății până la data de 15 decembrie 2018 în procent de 5%.

Material realizat cu sprijinul consultantului fiscal Adrian Bența.