Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) consideră că este indusă percepția falsă că fiscalitatea aferentă salariilor din România ar fi mult mai ridicată decât este în realitate prin ultimul studiu lansat, recent, de compania Deloitte România.

Ion Ghizdeanu, (foto arhiva)Foto: Agerpres

"În primul rând, în mod cu totul eronat, studiul prezentat de Deloitte nu ia în considerare deducerile aferente salariului minim acordate în România, care ajung la valoarea de 465 lei, ceea ce face ca impozitul pe venit să fie de numai 4%, raportat la valoarea salariului minim brut de 2080. Astfel Deloitte trage concluzia greșită că valoarea salariului minim net din România ar fi de doar 261 euro, când în realitate este de 271 euro. Mai grav decât atât, în mod tendențios, studiul Deloitte nu face necesara distincție dintre nivelul de taxare asupra salariilor și costul efectiv suportat de angajator pentru plata salariilor", se arată într-un comunicat al CNSP.

De asemenea, spune instituția, studiul nu pare să țină cont de faptul că România, spre deosebire de alte state din regiune, a decis transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în cea a salariatului, inducând astfel percepția falsă a unui nivel de taxare mult mai ridicat decât este în realitate.

"În „rata efectivă de taxare”, studiul Deloitte nu include decât contribuțiile sociale ale salariatului și impozitul pe venit, fără a lua în considerare și taxele aferente angajatorului, care în România sunt semnificativ mai mici comparativ cu țările analizate. Astfel, luând în considerare costul total suportat de angajator, rezultă că nivelul de taxare din România este sub cel din Ungaria, Ceha, Polonia, Letonia, Slovacia și nu cel mai mare din regiune cum susține studiul Deloitte România", menționează sursa citată.

Având în vedere erorile de calcul, dar și de interpretare prezentate mai sus, sunt necesare explicații din partea Deloitte pentru difuzarea acestor informații şi totodată revizuirea evaluărilor, care să includă și o comparație dintre costul efectiv al forței de muncă din România față de alte state din regiune.

"Publicarea acestor informații eronate poate induce prejudicii României în plan economic și social, mai ales în contextul în care Guvernul României a lansat recent un amplu program de investiți în parteneriat public-privat pentru care există un interes semnificativ din partea investitorilor", informează CNSP.

Salariul minim brut din România depășește media regiunii Europei Centrale și de Est și are cea mai ridicată rată efectivă de taxare dintre statele din regiune, de 41,5%, potrivit unei analize Deloitte România. Rata efectivă de taxare se menține cea mai înaltă, 41,5%, și în cazul unui salariu brut de 1.000 de euro, pentru care media regiunii este de 27%.

Vezi studiul aici

Reacția Deloitte România:

  • Analiza privind cuantumul și taxarea celor două salarii brute la care ne-am raportat (minim brut pe țară și 1.000 de euro brut) a fost efectuată excluzând deducerile aplicabile salariului minim brut, pentru a asigura o comparabilitate pentru ambele niveluri salariale. Decizia a luat în considerare diversitatea sistemelor de deduceri din fiecare stat, care pot varia în funcție de multe variabile, cum ar fi numărul de dependenți, rezidență fiscală sau obținerea de alte venituri în afară de cele salariale.
  • De asemenea, analiza face distincție între nivelul de taxare asupra salariilor și costul efectiv suportat de angajatori. Obiectivul principal al studiului regional a fost reprezentat de comparația între nivelurile salariilor brute, a celor nete și implicit a ratei de taxare care face diferența între cele două valori. Contribuțiile sociale datorate de angajator și costul salarial complet sunt și ele prezentate separat în tabelele cu calculele care au stat la baza analizei.
  • Referitor la rata efectivă de taxare utilizată în metodologia regională, în linie cu definiția și metodologia Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), aceasta reprezintă un indicator de interes fiscal calculat la nivelul contribuabilului persoană fizică, și nu al angajatorului, pentru care se calculează alți indicatori precum povara fiscală totală.