​​Guvernul discută joi un proiect de Ordonanță de Urgență care reglementează norme tranzitorii pentru anul 2019, astfel încât să nu se ajungă la un blocaj în sistemul de asigurări sociale de sănătate și la discontinuități în acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale, pentru persoanele asigurate, cu venituri din activități independente. În lipsa acestor măsuri, un contribuabil care depune în termenul legal declarația unică nu ar putea avea calitatea de asigurat între data de 31 decembrie 2018 și data efectivă de depunere a declarației.

Servicii medicaleFoto: Hotnews

Promovarea acestui act normativ este determinată de "necesitatea reglementării cadrului legal astfel încât persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează sau optează să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit Codului fiscal sa poată beneficia de calitatea de asigurat pentru anul fiscal următor și de drepturile care decurg din aceasta, pana la expirarea termenului de depunere al declarației unice", se arată în nota de fundamentare.

Potrivit acesteia, "lipsa unor astfel de reglementări conduce la apariţia unor situaţii de natură a afecta dreptul la sănătate al cetăţenilor, care deşi au calitatea de asigurat, nu pot face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi nu pot beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale".

Potrivit prevederilor actuale ale Legii 95/2006, coroborate cu cele ale Codului fiscal, pentru persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală și din activități independente, care depun Declaraţia unică privind impozitul pe venit, calitatea de asigurat în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate încetează la data de 31 decembrie 2018.

În aceasta situație, începând cu data de 1 ianuarie 2019 și până la noul termen de depunere al declarațiilor, persoanele mai sus menționate nu mai pot face dovada calităţii de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, neputând astfel beneficia de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale acordate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, deși după depunerea declarațiilor unice, contribuția de asigurări sociale de sănătate se va plăti pentru întreg anul 2019, fiind încălcat dreptul la sănătate al acestor categorii de persoane.

În acest context a fost elaborat proiectul de OUG, care prevede că aceste persoane au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la data la care expiră termenul legal de depunere a declarației. Aceasta calitate încetează dacă persoanele nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.

Vezi aici nota de fundamentare a proiectului de OUG