Finanțarea deficitului bugetar în anul 2018 s-a realizat în principal din surse interne prin emisiuni de titluri de stat lansate pe piața internă și în completare din surse externe, potrivit raportului anului al Ministerului Finanțelor Publice.

HotNews.roFoto: Hotnews

Sursele necesare refinanțării datoriei publice guvernamentale s-au asigurat de pe piețele pe care s-au emis aceste datorii şi din rezerva financiară în valută la dispoziția MFP care la sfârșitul anului 2018 s-a situat la un nivel de 5,3 miliarde euro, reprezentând aproximativ 4 luni din necesarul brut de finanțare.

  • Pentru acoperirea necesarului de finanțare au fost efectuate vânzări din rezerva în valută la dispoziția Trezoreriei Statului în sumă de aproximativ 533 milioane euro.

Potrivit raportului, instrumentele de datorie în anul 2018 pentru finanțarea deficitului bugetar şi refinanțarea datoriei publice au fost:

1. De pe piața internă a fost atras un volum total de 47,8 miliarde lei, din care:

  • Licitații de titluri de stat pe piața interbancară: a fost adjudecată suma de 42,9 miliarde lei și respectiv 612 milioane euro, reprezentând un total de aproximativ 45,78 miliarde lei.
  • Titluri de stat pentru populație: pe parcursul anului 2018 au fost lansate 3 emisiuni de titluri de stat destinate populației prin programul TEZAUR, în lunile iulie, august și decembrie, cu maturități de 2, 3 și 5 ani, totalizând 2 miliarde lei lei.

2. De pe piața externă a fost atrasă suma de 3,75 miliarde euro și 1,20 miliarde dolari, prin trei emisiuni de euroobligațiuni, astfel:

  • în data de 8 februarie 2018 a fost atrasă suma totală de 2 miliarde euro prin intermediul unei tranzacții cu două tranșe, din care 750 milioane euro printr-o nouă emisiune cu maturitate de 12 ani (randament de 2,585%, cu un cupon de 2,50%) şi 1,25 miliarde euro printr-o nouă emisiune cu maturitate de 20 ani (randament de 3,45%, cu un cupon de 3,375%), în condițiile unei cereri totale de 4,5 miliarde euro;
  • în data de 15 iunie 2018 a fost realizată prima tranzacție de preschimbare de datorie a României, prin emiterea de euroobligațiuni în dolari cu maturitatea de 30 ani, cu un volum de 1,2 miliarde dolari, din care suma de 231 milioane dolari a fost utilizată pentru răscumpărarea anticipată a unei serii de euroobligațiuni denominată în dolari scadentă în 2022. Cererea totală pentru noua emisiune a totalizat 1,8 miliarde dolari;
  • în data de 11 octombrie 2018 a fost atrasă suma totală de 1,75 miliarde euro prin intermediul unei tranzacții cu două tranșe, din care 1,15 miliarde euro printr-o nouă emisiune cu maturitate de 10 ani (randament de 3,029%, cu un cupon de 2,875%) şi 600 milioane euro printr-o nouă emisiune cu maturitate de 20 ani lung (randament de 4,234%, cu un cupon de 4,125%), în condițiile unei cereri totale de 2,8 miliarde euro.

Datoria publică pe ultimii 4 ani + estimarea pe 2019:

2015 – 269,151 miliarde lei

2016 – 285,553 miliarde lei

2017 – 301,158 miliarde lei

2018 – 330,047 miliarde lei

2019 – 362,623 miliarde lei (cifră asumată de Guvern)

Datoria în perioada 2010 - 2018

Sursa: MFP, prelucrate de HotNews.ro

Citește și: