Starea bugetului public, așa cum sugerează și noua Strategie Fiscal-Bugetară (despre care HotNews.ro a scris aici), rămâne foarte încordată având în vedere puținătatea resurselor publice în raport cu presiuni mari pe buget, inclusiv din perspectiva asumării aplicării unor active normative (aplicarea legii pensiilor potrivit calendarului în vigoare), se arată într-un punct de vedere al Consiliului Fiscal (CF).

Consiliul fiscalFoto: Consiliul Fiscal

Consiliul apreciază că, în principal, variațiile nominale proiectate ale celor mai importante categorii de venituri fiscale sunt aproximativ în linie cu cele ale bazelor macroeconomice relevante în primii doi ani acoperiți de Strategie, excepție fiind:

• evaluarea veniturilor din TVA în anii 2021-2022, pare a indica o supra-estimare pentru primul an în raport cu baza macroeconomică aferentă (consumul populației exclusiv autoconsumul) și o inversare a acestei deviații în al doilea an;

• estimarea veniturilor din accize este considerată de CF ca fiind optimistă, și nu ia în considerare recenta abrogare a supraaccizei pentru carburanți începând din 1 ianuarie 2020. CF consideră relativ riscant ca impactul acestei măsuri să nu fie luat în calcul, având în vedere atât impactul bugetar asociat (estimat a fi de circa 0,4% din PIB la nivelul anului 2020), cât și stadiul avansat al parcursului legislativ al acestei măsuri;

• abrogarea menționată mai sus, include și supra-impozitarea locurilor de muncă part-time, măsură care inclusă în proiecție ar fi sporit realismul acesteia, simultan cu reducerea nivelului veniturilor.

Conform Consiliului fiscal, politica fiscal-bugetară este dezirabil să poată gestiona riscuri şi situaţii neprevăzute fără a fi nevoită să opereze ajustări semnificative ale cheltuielilor şi veniturilor, cu efecte destabilizatoare din punct de vedere economic şi social, şi să respecte principiul echităţii intergeneraţionale. Acest deziderat este cu atât mai relevant în condițiile unui mediu internațional marcat de mari incertitudini și multiple evoluții potrivnice.

• CF apreciază că balanţa riscurilor în ceea ce priveşte politica fiscal-bugetară în anii următori înclină mai degrabă pe partea negativă (un deficit bugetar mai mare decât cel proiectat).

• Periculoasă pentru nivelul veniturilor fiscale ar fi și o eventuală reducere a TVA la 16% de la 1 ianuarie 2020. CF subliniază neconcordanța între dezideratul de consolidare bugetară și persistența tentativelor de relaxare fiscală.

• În acest context, în opinia Consiliului Fiscal, Strategia fiscal-bugetară 2020-2022 ar trebui să conţină un capitol separat care să evalueze riscurile ce pot afecta prognoza indicatorilor macroeconomici şi bugetari, precum şi eventuale măsuri avute în vedere în ipoteza în care aceste riscuri se materializează, mai ales luând în considerare evoluţiile de pe pieţele financiare internaţionale și posibilele implicații asupra rating-ului suveran al României.

Conform Strategiei, în anul 2020, veniturile bugetare în termeni nominali sunt estimate la 358,6 miliarde lei (31,8% din PIB). Cele mai mari ponderi în cadrul veniturilor bugetare le înregistrează contribuțiile de asigurări sociale (34,3% din total), TVA (20,3%), accize (9,5%), venituri nefiscale (9%), sume primite de la UE (8,3%), impozit pe venit și salarii (7,1%)