Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a pregătit un proiect de Hotărâre prin care a fost stabilită configurația și caracteristicile tehnice și funcționale ale aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede, în vederea testării și avizării acestora de către ICI București.

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Proiect hotarare automate comerciale dulciuri si mancare

Astfel, conform notei de fundamentare, au fost stabilite funcțiile interzise specifice pentru aceste dispozitive:

- funcționarea în condițiile deconectării perifericelor de plată ataşate acestora, precum și în lipsa comunicației între modulul fiscal și perifericele de plată,

- intrarea în modul de programare fără memorarea, în prealabil a raportului fiscal de închidere zilnică,

- vânzarea produsului fără memorarea operațiunii în jurnalul electronic.

Au fost stabilite situații noi în care aceste aparate de marcat - electronice fiscale se blochează automat, astfel:

- în situația deconectării modulului criptografic,

- atunci când modulul fiscal nu comunică cu unitatea de control a automatului comercial sau dacă, după 24 de ore de la deschiderea zilei echipamentul permite efectuarea de vânzări fără memorarea automată ultimului raport Z (specifică aparatelor de marcat electronice fiscale integrate automatele comerciale).

• A fost stabilită posibilitatea ca aparatele de marcat electronice fiscale integrate în echipamentele nesupravegheate de tipul automatelor comerciale să fie alimentate cu energie electrică de joasă tensiune, direct din automate.

• În vederea corelării dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.479/2003, cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999, așa cum au fost modificate prin Legea nr. 136/2019, se prevede că:

Utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale, nu le sunt opozabile următoarele obligații:

- tipărirea documentelor fiscale și nefiscale (Ex: bonuri fiscale, rapoarte fiscale de închidere zilnică, rapoarte nefiscale X, rapoarte cu iniţializările dispozitivului de memorare a jurnalului electronic, rapoarte cu modificările înregistrărilor antetului bonului fiscal), în situația în care aceste aparate de marcat nu înglobează constructiv dispozitivul de imprimare și afișajul client. În această situație se precizează însă faptul că, documentele fiscale se memorează în jurnalul electronic,

- deținerea registrului special, precum și emiterea de chitanțe în perioada defectării casei de marcat, întrucât automatele comerciale nu sunt deservite de personal iar în momentul în care aparatul de marcat nu funcționează, plata nu mai este posibilă și pe cale de consecință nici vânzarea de produse,

- păstrarea bonului fiscal care se afla în curs de emitere în momentul întreruperii curentului electric, împreună cu raportul fiscal de închidere zilnică.

• Se precizează că interdicția de comercializare de către distribuitorii autorizați, a aparatelor de marcat electronice fiscale, fără programul de aplicaţie identificabil specificat în autorizaţia eliberată de comisie, precum şi instalarea acestora cu un alt program de aplicaţie decât cel avizat, este aplicabilă și în cazul aparatelor de marcat integrate în echipamente nesupravegheate de tipul automatelor comerciale ce funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote sau monede.

• Pentru întărirea disciplinei financiare în acest domeniu este introdusă obligația de a aplica o etichetă, la loc vizibil, în interiorul automatului comercial, din care să rezulte că respectivul automat este fiscalizat. Această etichetă se procură de către distribuitorii autorizați și se aplică de către tehnicianul de service al unității de service acreditate, care instalează aparatul de marcat electronic fiscal.

• Având în vedere necesitatea finalizării cu celeritate a procesului de înlocuire a aparatelor de marcat cu rolă jurnal (aparate vechi) cu cele dotate cu jurnal electronic (aparate noi), se reglementează posibilitatea fiscalizării aparatelor de marcat, nu doar la utilizator, ci și la distribuitor sau unitatea acreditată pentru service, după caz, în baza solicitării scrise a utilizatorului.