După cum se știe deja, pentru România a fost declanșată procedura de deficit excesiv din cauza cifrei anunțate pe anul trecut (4,29% din PIB pe metodologia ESA). Într-un raport al Consiliului Fiscal, instituția a remarcat faptul că în contextul declarării pandemiei de COVID-19, deși din luna martie regulile fiscale la nivel european au fost suspendate, Comisia Europeană a transmis MFP în data de 6 aprilie 2020 o adresă de confirmare a lansării PDE (procedura de deficit excesiv) în virtutea faptului că încălcările regulilor fiscale europene erau anterioare pandemiei și, deci, nu se datorau acesteia.

Consiliul fiscalFoto: Consiliul Fiscal

Mai mult, spune Consiliul Fiscal, scrisoarea CE menține termenul limită de răspuns de 15 septembrie 2020, cu mențiunea că, în evaluarea acțiunilor eficiente ca răspuns la Recomandarea CE, se va ține cont de impactul economic și fiscal al pandemiei COVID-19 și de implicațiile activării clauzei de derogare din PSC (pactul de stabilitate și creștere).

Reamintim că în luna martie a.c. CE a notificat România privind declanșarea PDE, deficitul bugetar în termeni ESA pentru anul 2019 fiind estimat la 4,3% din PIB (4,67% în termeni cash), stabilind un calendar de ajustare cu următoarele obiective privind deficitul bugetar: 3,6% din PIB în anul 2020, 3,4% din PIB în anul 2021 și 2,8% din PIB în 2022, corespunzând unei ajustări structurale anuale de 0,5% din PIB în 2020, 0,8% din PIB în 2021 și 0,8% din PIB în 2022, astfel încât să se pună capăt situației de deficit excesiv până cel târziu în anul 2022.

“Mai mult, CE recomanda susținerea consolidării fiscale prin reforme structurale, în conformitate cu recomandările adresate României în contextul Semestrului European și în cadrul Procedurii de dezechilibre macroeconomice. Termenul limită pentru ca România să ia măsuri efective, în conformitate cu art. 3 alin. (4a) din Regulamentul (CE) nr. 1467/97, să raporteze în detaliu strategia de consolidare prevăzută pentru atingerea țintelor a fost stabilit la data de 15 septembrie 2020”, spune Consiliul Fiscal.

Vezi întregul raport al Consiliului Fiscal