​După apariția noii Declarații unice (DU) multe persoane doresc să o depună și să plătească sumele aferente pentru a beneficia de bonificații. Bineînțeles, încă există multe necunoscute privind modul de completare. De aceea, ANAF a făcut o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina de Facebook. Am ales 10 întrebări și răspunsuri, dar cei care nu se află într-una dintre situațiile de mai jos pot intra pe pagina respectivă (link puțin mai jos). Poate cineva s-a aflat într-o situație asemănătoare și a primit răspuns.

Declaratia Unica 2020Foto: ANAF - Facebook

Toate întrebările și răspunsurile ANAF cu privire la Declarația Unică. (click pentru a deschide)

Declarația unică 2020 poate fi descărcata de aici

1. O persoană are contract de drepturi de autor cu reținerea taxelor la sursă. Trebuie să depună Declarația unică?

Răspuns ANAF: Dacă impozitul și contribuțiile sociale sunt reținute la sursă de către plătitorul de venit nu trebuie să depuneți declarația unică.

2. O persoana fizică realizează venituri din activități independente impuse în sistem real. În luna martie 2020 depune declarația unică cu venitul realizat pe anul 2019 și venitul estimat pentru anul 2020. Vă rog să-mi spuneți ce trebuie să bifeze pentru a depune Declarația unică și a beneficia de bonificațiile conform OUG 69/2020.

Răspuns ANAF: În cazul expus, bifați căsuţa Declarație rectificativă privind Capitolul I, pentru aplicarea bonificației şi căsuţa subsecţiunii 1 Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venit realizat și contribuțiile sociale datorate, pentru anul 2019, de la Secţiunea 5 a capitolului I din declaraţie.

3. O persoană fizică obține venituri impozitate la sursă din drepturi de autor de la mai multe firme - la niciuna peste plafon, dar în total depășind plafonul. În anul 2019 a depus DU cu contributii CAS și CASS. Pentru a beneficia de bonificații pentru anul 2019 având în vedere că a depus online și a achitat, ce se bifează acum pentru a beneficia de aceste bonificații ?

Răspuns ANAF: În situația în care ați estimat depășirea plafonului în cursul anului, veti bifa căsuța Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal, completand corespunzator sectiunea I.5.2 (CAS, CASS)

4. Daca am depus declarația unica în 2019 cu dividende estimate pentru 2019 peste plafon, acum în 2020 declar realizatul, adică aceeași sumă și bonificații?

Răspuns ANAF: Nu! Pentru acordarea bonificatiei bifati căsuța Declarație pentru acordarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal, și completați Secțiunea 5 subsecțiunea 2.

5. O persoană care are venituri din activități agricole calculate pe baza normei de venit trebuie să depună DU doar cu estimare pentru 2020? Anul trecut a depus la fel, cu estimarea pentru 2019. Mai trebuie acum să completeze realizarea la 2019 dacă este cu normă de venit?

Răspuns ANAF: Pentru veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit, Codul fiscal nu prevede obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art.122.

Totuşi, pentru a beneficia de bonificaţiile prevăzute în OUG nr.69/2020, puteţi bifa căsuţa Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal, de la lit.B Cap.I din formular, precum şi căsuţa Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art.120 din Codul fiscal, precum și de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din Codul fiscal, de la secţiunea 5 a capitolului I din declaraţie, completând în mod corespunzător rubricile acestei subsecţiuni.

Pentru declararea veniturilor aferente anului 2020 se va completa, în mod corespunzător, Cap.II din declaraţia unică -subsectiunea II.1.3.

6. O persoana fizică are venituri din chirii în lei. Venitul declarat ca estimat în 2019 corespunde cu cel realizat în acel an. În declarația din 2020 mai declară că a realizat acel venit? Dacă l-a declarat, se dublează informațiile sau se suprascriu?

Răspuns ANAF: Pentru veniturile în lei aferente contractelor de închiriere nu există obligaţia depunerii capitolului 1 a declaraţiei unice pentru anul 2019.

Totuşi, dacă doriţi să beneficiaţi de bonificaţie pentru obligaţiile fiscale aferente anului 2019, se poate completa declaraţia, strict în scopul acordării bonificaţiei, după cum urmează:

Se bifează căsuţele:

1. Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal, de la lit.B din formular

2. Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art.120 din Codul fiscal, precum și de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din Codul fiscal, de la secţiunea 5 a capitolului I din declaraţie.

Daca contractul este in derulare si in acest an, va rugam sa aveti in vedere ca este necesar sa completati si cap II, in care veti estima venitul, calcula impozitul si CASS, dupa caz.

7. Pentru un PFA în sistem real s-a depus DU realizat pentru 2019 în februarie 2020. Are venituri din servicii peste plafon, iar CASS și CAS s-au declarat la estimarea pentru 2019, nu și în realizarea 2019. Activitatea și-a reluat-o în martie 2019. Sumele pentru impozit, CASS și cCAS aferente realizatării pe 2019 au fost deja achitate. Cum completează declaratia unica pentru a beneficia de bonificații?

Răspuns ANAF: Veți completa Declaraţie rectificativă privind Capitolul I. Pentru aplicarea bonificatiei, se bifează întrucat anterior a fost depusă o Declarație unică pentru veniturile

realizate în anul 2019, completând datele privind impozitul pe venitul realizat și Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal, completând CAS și CASS aferente veniturilor estimate în anul 2019 (pentru care nu aveți obligatia regularizării).

8. Un pensionar - PFI – cu venituri în sistem real plăteste CASS, are și un apartament în închiriere pentru care plătește impozit. Trebuie să plătească și pentru acest venit din chirie CASS?

Răspuns ANAF: CASS se plătește la nivelul a 12 salarii minime, în situația realizării de venituri nete anuale care depășesc plafonul minim de 12 salarii minime.

9. O persoană fizică care estimează că încasează dividende peste plafonul a 12 salarii minime în anul 2020 beneficiază de bonificații?

Răspuns ANAF: Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, s-a stabilit că, dacă Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:

a) pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

10. Persoană – PFA - normă de venit cu declaratie depusa pentru anul 2019. Vrea să depună pentru bonificatie și pentru redirectionarea a 3,5% din impozit plus norma pentru anul 2020. Nu merg toate cele trei în aceeași declarație. Ce bifează pentru a putea să o facă?

Răspuns ANAF: Pentru acordarea bonificaţiei pentru anul 2019 trebuie bifate următoarele căsuţe:

1. Declarație pentru aplicarea bonificației în cazul contribuabililor care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzută la art.120 din Codul fiscal

2. Sumarul obligaţiilor datorate de persoanele fizice care obțin venituri anuale pentru care există obligația completării și depunerii numai a declarației prevăzute la art.120 din Codul fiscal, precum și de persoanele fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurări sociale sau a contribuției de asigurări sociale de sănătate potrivit art.148 alin.(3), respectiv art.180 din Codul fiscal, de la secţiunea 5 a capitolului I din declaraţie.

Pentru declararea veniturilor pe anul 2020, veţi completa la CAPITOLUL II. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE ESTIMATE/ NORMA DE VENIT A SE REALIZA ÎN ROMÂNIA ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE.

3. Pentru redirectionare 3,5% din impozit veţi completa şi depune formularul 230, al cărui model şi conţinut a fost aprobat prin OPANAF nr.614/2020.