​Autoritățile analizează oportunitatea promovării unui mecanism de eșalonare la plată a datoriilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, fără constituirea de garanții, se arată în Planul Național de Investiții și Relansare Economică transmis de Guvern.

Sedinta de GuvernFoto: Guvern

Conform sursei citate, această facilitate fiscală are la bază depunerea unei cereri la organul fiscal, care să fie însoțită de documentele justificative din care să rezulte dificultatea financiară cu care s-au confruntat contribuabilii în perioada stării de urgență, precum și prezentarea unui plan de redresare și de sustenabilitate a plății ratelor și a obligațiilor curente ce se vor naște pe perioada eșalonării.

„De asemenea, vom reglementa posibilitatea ca debitorii să achite diferențiat ratele lunare din eșalonare, în funcție de lichiditățile financiare pe care aceștia previzionează să le aibă pentru asigurarea plății acestora și a obligațiilor curente”, menționează documentul.

Potrivit acestuia, măsurile de politică fiscală pe termen mediu și lung vizează:

• eliminarea din sistemul fiscal a distorsiunilor și a lacunelor ce oferă contribuabililor posibilitatea de minimizare a poverii fiscale, subminând astfel corectitudinea și echitatea;

• simplificarea regulilor pentru a facilita conformarea și administrarea;

• eficientizarea modului în care sistemul asigură o distribuire corectă a poverii fiscale.

Citește și:

DOCUMENT Planul de relansare economică integral: Proiecte, termene de execuție și surse de finanțare