​Printr-o Ordonanță de urgență publicată în prima parte a lunii august (OUG 132/2020), până la 31 decembrie 2020, la alegerea angajatorului, pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe o perioadă determinată de până la 3 luni se asigură decontarea unei plăți din salariu din bugetul pentru șomaj.

HotNews.roFoto: Hotnews

Este vorba despre 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate, pentru 8 ore/zi, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale pe anul 2020.

Adică nu mai mult de 2.253 lei brut.

Luni au apărut normele de aplicare în Monitorul oficial.

Sumele sunt plătite de ANOFM prin agenții la cererea angajatorilor pe baza următoarelor:

• Cerere

• Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că a încheiat contracte individuale de muncă pe o perioadă terminată de până la 3 luni

• Lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei

Documentele se depun la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în format fizic sau electronic (pe aici.gov.ro) în luna curentă pentru luna anterioară.

ATENȚIE: Trebuie depuse după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

În vederea identificării, agențiile pentru ocuparea forței de muncă verifică persoanele angajate cu contracte de muncă pe perioadă determinată.

Decontarea se va face în baza deciziei directorului executiv al agenției județene pentru ocuparea forței de muncă în termen de 10 zile, dar numai pentru angajații care se regăsesc în Registrul general de evidență a salariaților și după plata impozitelor și contribuțiilor aferente.

Modelele cererii și documentelor vor fi aprobate prin ordin de ministru în 10 zile.