Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a elaborat un proiect de OUG. În acest sens sunt câteva noutăți fiscale. Una este legată de plata anticipată aferentă ultimului trimestru referitoare la impozitul pe profit, iar altele de indemnizațiile "'șomaj tehnic suportat de stat".

Ministerul Finantelor PubliceFoto: Hotnews

Proiect OUG modificari fiscale plati pensii si ONG (click pentru a deschide)

1. Persoanele fizice beneficiare ale indemnizațiilor acordate potrivit art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 (adică avocați, notari etc.), asigurate în sisteme proprii de pensii, care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, vor datora contribuția de asigurări sociale la sistemul propriu de pensii, în cotele prevăzute de Codul fiscal.

2. Persoanele fizice beneficiare ale șomajului tehnic suportat de stat și cele care au avut indemnizație conform art. XV din OUG 30, precum și părinții care au beneficiat de zile libere (conf. OUG 147) nu vor putea dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat aferent indemnizațiilor respective, pentru susținerea ONG-urilor și pentru acordarea de burse private.

Se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2021.

Pentru avocați, persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, precum și PFA, profesii libere care au beneficiat de "șomaj tehnic" și de celebrul 41,5% se aplică începând cu obligațiile fiscale care au termen de declarare și plată în anul 2021.

3. Conform notei de fundamentare, potrivit OUG 29/2020, contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.

Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020. Totodată, potrivit regulilor în vigoare, termenul de declarare și plată pentru plata anticipată aferentă trimestrului IV este 25 decembrie 2020 sau 25 a ultimei luni din anul fiscal modificat, după caz, dată la care înregistrarea veniturilor și cheltuielilor pentru stabilirea rezultatului fiscal curent al trimestrului IV/ultimului trimestru nu este finalizată.

Astfel, conform proiectului MFP plata anticipată aferentă trimestrului IV ar urma să se datoreze la nivelul sumei calculate pentru trimestrul III al anului fiscal 2020 sau la nivelul sumei calculate pentru trimestrul precedent, urmând ca definitivarea să se efectueze până la 25 martie 2021, sau alt termen pentru contribuabilii cu an fiscal modificat, după caz