Ministerul Finanțelor Publice anunțã mediul de afaceri cã se pot depune cereri pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor noi, care promoveazã dezvoltarea regionalã prin crearea de locuri de muncã, se arată într-un comunicat al instituției.

Ministerul FinantelorFoto: Ministerul Finantelor Publice

"Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regionalã prin realizarea de investiții care determinã crearea a minim 100 de locuri de muncã și încurajarea participãrii active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni și redresarea economiei românești. În cadrul schemei sunt finanțate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadã de 2 ani consecutivi, ca urmare a creãrii de noi locuri de muncã. Se acordã sume sub formã de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat administrare de MFP (instituite în baza H.G. nr. 332/2014 și H.G. nr. 807/2014) a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei", menționează MFP.

În luna august, prin Hotãrârea de Guvern nr.598/2020 a fost revizuitã aceastã schemã, pentru creșterea accesibilitãții companiilor la finanțarea investițiilor cu ajutor de stat.

Principalele modificãri prevãd, conform comunicatului:

- prelungirea pânã în anul 2023 a perioadei în care se pot emite acorduri pentru finanțare;

- prelungirea pânã în anul 2028 a perioadei în care se poate efectua plata ajutorului de stat;

- eliminarea condiției privind angajarea de lucrãtori defavorizați;

- introducerea posibilitãții demarãrii proiectului de investiții dupã depunerea cererii pentru finanțare;

- eliminarea obligativitãții operatorului economic de a nu înregistra debite restanțe la bugetul general consolidat al statului la momentul depunerii cererii de acord pentru finanțare, aceastã obligație rãmânând valabilã la momentul plãții ajutorului de stat;

- eliminarea evaluãrii cererilor de acord pentru finanțare în 2 etape în vederea simplificãrii procedurii de evaluare;

- stabilirea unui termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanțare pentru asigurarea surselor de finanțare și demonstrarea situației juridice a locației, având în vedere cã procesul de perfectare a documentelor juridice în contextul actual poate întârzia depunerea cererii de acord pentru finanțare;

- flexibilizarea condițiilor pe care trebuie sã le ȋndeplineascã ȋntreprinderile ȋn activitate, respectiv eliminarea condiției privind rentabilitatea cifrei de afaceri;

- posibilitatea modificãrii locației/locațiilor, precum și a locurilor de muncã aferente acestora în aceeași regiune;

- flexibilizarea procedurii de platã a ajutorului de stat, prin eliminarea condițiilor referitoare la numãrul maxim de cereri care se pot depune într-un an calendaristic.

Principalele criterii de eligibilitate și condiții obligatorii, conform comunicatului:

● Investițiile realizate trebuie sã fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activitãți economice noi.

● Compania nu intrã în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se aflã în cel puțin una dintre urmãtoarele situații:

- în ultimul an fiscal jumãtate din capitalul social subscris a dispãrut din cauza pierderilor acumulate;

- raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;

- capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situeazã sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).

● Nu se aflã în procedurã de executare silitã, insolvențã, faliment, reorganizare judiciarã, dizolvare, închidere operaționalã, lichidare sau suspendare temporarã a activitãții.

● Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.

● Nu au efectuat o relocare cãtre unitatea în care urmeazã sã aibã loc investiția.

● Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.

"Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadã de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncã create ca urmare a realizãrii de investiții, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii", spune MFP.