Ministerul Finanțelor Publice emite, începând cu 4 ianuarie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat în cadrul Programului Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi de 3,25%, 3,5% și 3,75%, se arată într-un comunicat de presă al instituției.

Emisiune Tezaur - pagina de Facebook a MFPFoto: MFP

Titlurile de stat pot fi cumpărate:

• Între 4-27 ianuarie de la unitățile Trezoreriei Statului;

• Între 4-25 ianuarie prin Compania Națională Poșta Românã pentru mediul rural și 4-26 ianuarie pentru mediul urban prin Compania Națională Poșta Română.

Titlurile de stat sunt în forma dematerializată și au valoare nominală de 1 leu. Acestea sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Conform MFP, sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. A fost eliminată plafonarea sumelor care pot fi investite de persoanele fizice în cadrul acestor emisiuni.

Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate prin depunerea unei cereri doar în perioada de subscriere.

În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale ce le atestă calitatea.

Veniturile/câștigurile aferente sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.