Companiile de stat au performanțe mai slabe decât cele private. Mulți poate știau asta, dar un raport în acest sens a fost realizat de experții Consiliului Fiscal. Deși anul 2019, de exemplu, a fost unul bun pentru economia românească, societățile de stat au avut o evoluție nefavorabilă.

Top 10 arierate in 2019Foto: Consiliul Fiscal

Profitabilitatea companiilor de stat, apreciată prin prisma profitului net total obținut, a reintrat în teritoriu negativ după 6 ani de valori pozitive (2013-2018), înregistrându-se o pierdere netă de 1,8 mld. lei, deteriorarea rezultatului net față de anul anterior fiind de circa 4,4 mld. lei. Deși performanța companiilor de stat a fost mai slabă, numărul de angajați a crescut cu 3.000. Deși analiza nu o spune mot-a-mot, ci pe ocolite mentionând modificările în ceea ce privește guvernanța corporativă, concluzia e că oameni mai slabi pregătiți au ajuns în poziții de conducere în aceste companii si s-a ajuns la aceste rezultate.

Om slab pregătit = performanță slabă. Așa s-a ajuns aici.

DOCUMENT: Analiza performanței companiilor de stat

*Analiza a fost realizată pe un eșantion de 827 de companii

Conform sursei citate, evoluția negativă a rezultatului net în anul 2019 față de anul 2018 se regăsește atât la nivelul Top 5 cele mai profitabile companii de stat - diminuare a profitului net de la 4,6 mld. lei la 3,7 mld. lei - cât mai ales la nivelul celorlalte companii - adâncire abruptă a pierderilor la 5,5 mld. de la un nivel anterior de 2 mld. lei.

TOP 5 cele mai profitabile companii de stat

Pe de altă parte, arată analiza, companiile din sectorul privat au înregistrat un profit net total în ascensiune (+15,1 mld. lei, respectiv un avans de 19,4% față de anul anterior), acest rezultat reprezentând o continuare a traiectoriei ascendente din ultimii ani, caracterizată de ritmuri înalte de creștere a profitului net (+82,7% în 2015, +55,2% în 2016, +30,9% în 2017, respectiv, +23,67% în 2018), pe fondul revirimentului economic din perioada post-criză.

Au urcat arieratele companiilor de stat, deși 2019 a fost un an bun

Potrivit analizei Consiliului Fiscal, Arieratele companiilor de stat au crescut în 2019 cu 20,7% față de anul anterior, până la nivelul de 16,6 mld. lei (reprezentând 19,3% din totalul plăților restante la nivelul întregii economii).

• Deși ponderea arieratelor companiilor de stat în totalul plăților restante la nivelul întregii economii se situează mult sub nivelul maxim de 35,5% consemnat în anul 2009, aceasta continuă să rămână net superioară contribuției aduse de sectorul public la activitatea economică.

• Aceste evoluții au avut loc în condițiile în care anul 2019 a fost caracterizat de un climat economic favorabil, iar companiile din sectorul privat au înregistrat profituri în creștere și niveluri agregate mai reduse ale arieratelor.

“Acumularea de pierderi și arierate de către companiile în care statul este acționar majoritar reprezintă un risc potențial pe termen mediu la adresa sustenabilității fiscal-bugetare deoarece, în cazul în care acestea nu vor reuși să își eficientizeze activitatea, va fi necesar ca Guvernul să intervină cu resurse publice, fapt ce poate conduce la deteriorarea situației finanțelor publice și la creșterea deficitului bugetar”, menționează sursa citată.

Top 10 arierate ale companiilor de stat

De ce nu apar două CN a Huilei și Electroncentrale București? Bineînțeles că nu au fost stinse restanțele, ci la momentul respectiv CN a Huilei era în procedura de faliment, iar cealaltă în insolvență.

Numărul de salariați a crescut în companiile de stat

În anul 2019, similar anului anterior s-a continuat tendința de creștere a numărului de salariați din companiile de stat, astfel că acest indicator s-a majorat în anul 2019 cu circa 3.000 de persoane (+1,1%) față de anul anterior, spune analiza.

• În condițiile în care valoarea adăugată brută a avut o evoluție mai slabă ca în anul anterior (în 2019 aceasta s-a depreciat în termeni reali cu 0,76%), productivitatea muncii în companiile de stat s-a redus cu 1,8% în anul 2019 față de anul anterior (când s-a înregistrat un maxim al perioadei 2008-2019), dar rămâne în continuare mult peste media anilor 2008-2018.

De ce au performat mai slab companiile de stat

Analiza menționată nu o spune direct, ci aduce aminte de modificările ordonanței privind guvernanța corporativă din 2018. Cu alte cuvinte, au putut fi numiți în companiile de stat, în poziții de conducere, oameni mai slab pregătiți. Om slab pregătit = performanță slabă. Așa s-a ajuns aici.

Cam asta încearcă să spună documentul. Redăm pasajele importante pe temă:

“În perioada ulterioară crizei economice din anii 2009-2010, îmbunătățirea performanței economico-financiare a întreprinderilor de stat a fost favorizată și de reformele legislative concretizate prin intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Însă, implementarea în anul 2018 a amendamentelor aduse acesteia în perioada 2016-2017, prin excluderea unui număr semnificativ de companii şi instituții de sub incidența OUG nr. 109/2011 a reprezentat un regres semnificativ, desființându-se de facto funcționalitatea practicilor de guvernanță corporativă în majoritatea întreprinderilor de stat.

Efectele acestei inversări a reformei s-au simțit începând cu anul 2019 și prin regresul majorității indicatorilor de performanță la nivelul companiilor de stat.

În consecință, este necesară revenirea la sfera inițială de cuprindere a companiilor de stat în ceea ce privește aplicarea guvernanței corporative a întreprinderilor publice, respectiv, la situația anterioară implementării prevederilor Legii nr. 111/2016. Acest deziderat este cu atât mai important în condițiile în care Guvernul dorește să mențină controlul decizional prin pachete majoritare de acțiuni în companii de interes strategic național”.