Consiliul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) recomandă Băncii Naționale a României și Autorității de Supraveghere Financiară prelungirea până la data de 30 septembrie 2021 a restricțiilor privind distribuirea dividendelor de către instituțiile de credit, firmele de investiții sau societățile de asigurare și reasigurare.

CNSMFoto: CNSM

Astfel, cele două instituții ar trebui să solicite evitearea efectuării oricăreia dintre următoarele acțiuni, care au ca efect reducerea cantității sau calității fondurilor proprii la nivel consolidat și/sau individual:

• Să distribuie dividende sau să acorde un angajament irevocabil de a distribui dividende;

• Să răscumpere acțiuni ordinare;

• Să creeze o obligație de plată a unei remunerații variabile către un membru al unei categorii de personal ale cărui activități profesionale au un impact material asupra profilului de risc al instituției financiare. Se exceptează cazul în care instituția financiară dovedește prudență sporită în efectuarea oricăreia dintre acțiunile respective și reducerea respectivă nu depășește nivelul unui prag de distribuire conservator, stabilit de către autoritățile competente.

În calibrarea pragului de distribuire conservator, autoritățile competente ar trebui să ia în considerare următoarele aspecte:

• obiectivul prezentei Recomandări, în special necesitatea ca instituțiile financiare să mențină un nivel suficient de capital pentru a reduce riscul sistemic și a contribui la creșterea economică, luând în considerare riscul deteriorării poziției de solvabilitate a sectorului real din cauza contextului pandemic;

• asigurarea că nivelul distribuirilor oferite de instituțiile financiare este semnificativ mai redus comparativ cu anii precedenți crizei COVID-19;

• particularitățile fiecărui sector aflat în aria de supraveghere a autorității competente respective.

Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului.