Fiscul a făcut încă o sesiune online pe Facebook în încercarea de a ajuta contribuabilii cu Declarația Unică, mai ales că termenul de 25 mai este foarte aproape. Astăzi, discuțiile au fost despre veniturile din activități independente. De precizat că persoanele fizice pot accesa Declarația unică precompletată în baza informațiilor deja cunoscute de autoritățile fiscale, conform unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

Declaratia unica 2021Foto: anaf

Citește si sesiunea anterioară: Șase răspunsuri ale ANAF la întrebările contribuabililor pe tema Declarației unice 2021 pentru cei care realizează venituri din chirii

Întrebări ale contribuabililor și răspunsurile ANAF

1. PFA în sistem real înființat în luna mai 2020, depășește venit net plafon 12 salarii minime, datorează CAS și CASS proporțional cu nr. de luni de activitate sau pentru 12 luni adică întreg anul 2020? (La înființare a completat în Declarație proportional cu numărul de luni de activitate. Acum, când vra să completeze declarația finală, formularul nu permite completarea cu sumă mai mică decât cea corespunzătoare pentru 12 luni)

ANAF: În situația în care venitul net anual realizat din activități independente este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, se datorează contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate la plafonul anual de 12 salarii minime brute pe țară.

2. PFA, sistem real, salariat la stat (deci i se reține CAS și CASS din salariu). Dacă a depășit plafonul, plătește și CAS și CASS? Dacă a fost înființată în august 2020, plafonul se calculează pe lunile august - decembrie sau se raportează la tot anul?

ANAF: În situația în care venitul net anual realizat din activități independente este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, se datorează contribuție de asigurări sociale și contribuție de asigurări sociale de sănătate la plafonul anual de 12 salarii minime brute pe țară.

3. Pentru o persoană fizică cu cabinet individual de psihologie care s-a înființat în anul 2020 și a obținut venituri sub plafon pe anul 2020, persoana titulară nefiind salariată (nici în anul 2020 și nici în 2021), este obligată să plătească CASS la nivelul a șase salarii minime pe economie, pentru anul 2021 (declară obligatoriu CASS la această limită în DU care se depune acum până în 25.05.2021)?

ANAF: În situatia în care ați estimat venituri sub plafon și ați realizat venituri sub plafon nu datorați CASS.

4. PFA în sistem real, pensionar, trebuie să plătească CAS și CASS pentru indemnizația primită conform OUG 30/2020 în 2020 având în vedere că pensionarii nu plătesc CAS?

ANAF: Pentru indemnizația primită conform OUG 30/2020 se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

5. În anul 2020 s-a depus declarația estimativa cu venituri din dividende peste plafon și s-a bifat obligatia de plată CASS datorată. Dacă în cursul anului 2020 veniturile din dividende încasate sunt mai mari decât cele estimate, se mai depune rectificativă pentru anul 2020, deși obligația CASS nu se modifică, ci doar veniturile realizate sunt mai mari decât estimate. Alte venituri nu s-au realizat.

ANAF: Având în vedere că în anul 2020 dvs. ați depus declarația unică, estimând un venit net/brut anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri mai mare decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, sunteți exceptat de la completarea şi depunerea declaraţiei.

6. Daca s-a depus depus în 2020 Declarația Unică cu CASS estimativ și acum, în 2021, depun DU în care bifez pentru 2020 CASS, sumele se vor dubla? Concret, acum mai declar CASS și CAS sau nu, dacă ele au fost cuprinse în estimativă?

ANAF: Referitor la contribuțiile sociale, dacă ați estimat venituri din activități independente în sistem real, peste plafon și venitul realizat este tot peste plafon, completând corespunzător cap II al declarației unice 2019/2020, atunci dvs. nu trebuie să completați CAS și CASS în cap I din Declarația unică 2020/2021.

7. Banii primiți/ virați de către ANPIS în ianuarie pentru luna decembrie în urma ajutorului dat conf. Procedurii de acordare indemnizatie potrivit art. 3 din OUG 132/2020 pentru persoane fizice autorizate (PFA), intreprinderi individuale (II) si familiale (IF), profesii liberale (PF), alta categorie -41,5%, se înregistrează în declarația din 2020 la I. 6 Date privind indemnizația prevazută etc.?

ANAF: Veniturile din indemnizatiile aferente lunii decembrie 2020, plătite în luna ianuarie 2021, vor fi considerate venituri realizate în anul 2021 și vor fi declarate la cap. I ,,Date privind impozitul pe veniturile realizate și contributiile sociale datorate pentru anul 2021.

8. Am completat în estimativă peste plafon, deci am completat CAS și CASS. În definitivă am completat iar CAS și CASS. Se dublează sumele?

ANAF: Referitor la contributiile sociale, dacă ați estimat venituri din activități independente în sistem real, peste plafon și venitul realizat este tot peste plafon, completând corespunzător cap II al declarației unice 2019/2020 atunci dvs nu trebuie să completați CAS și CASS în cap I din Declarația unică 2020/2021.

În instrucțiunile de completare a Declarației unice 2020/2021 sunt precizate de altfel următoarele: Secţiunea a 3-a "Date privind contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate "Subsecţiunea 1 "Date privind contribuţia de asigurări sociale datorată" -

Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulațive, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte:

a) au realizat în anul fiscal de declarare venituri din activităţi independente (venituri dinactivităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, din profesii liberale şi contracte de activitate sportivă) şi/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia celor prevăzute la art. 72 alin. (3) din Codul fiscal, din una sau mai multe surse şi/sau categoriide venituri;

b) au estimat pentru anul fiscal de declarare un venit net/brut anual cumulat din veniturile prevăzute la lit. a), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 120 din Codul fiscal.

Subsecţiunea a 2-a "Date privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată" Subsecţiunea se completează de către persoanele fizice care au estimat în anul fiscal curent un venit net/brut anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, din următoarele categorii, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale,precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România:

a) venituri din activităţi independente;

b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală

c) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II şi III din Codul fiscal sau Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 din Codul fiscal;

d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

f) venituri din investiţii;

g) venituri din alte surse,iar venitul net/brut anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia.

9. Persoană fizica cu handicap grav/accentuat beneficiază de scutire de impozit pe venit și pentru indemnizația încasată pe perioada stării de urgență/alertă?

ANAF: Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din activități independente. Pentru indemnizatia incasata potrivit OUG 30/2020 si OUG 132/2020 datorati impozit pe venit si contributii sociale.

10. PF a estimat venit sub plafon și a optat pentru CASS 6 luni. Dacă a realizat peste plafon datorează CASS la 12 luni? Cum face declarația finală? Declară încă 6 luni sau 12 luni CASS pe DU final? Există riscul să dubleze CASS?

ANAF: În situația în care ați estimat în anul 2020 un venit net anual cumulat din una sau mai multe surse și/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puțin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe țară, dumneavoastră datorați contribuție de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 12 salarii minime pe țară și aveți obligația depunerii Declarației unice completând corespunzător CAPITOLUL I. DATE PRIVIND IMPOZITUL PE VENITURILE REALIZATE ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE, până la data de 25 mai, inclusiv, în vederea definitivării contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Pentru alte întrebari si raspunsuri, consulta sesiunea de pe pagina de Facebook a ANAF.