​Persoanele fizice pot mai au 2 zile pentru depunerea Declarației 230 prin care pot dona bani către ONG-uri din impozitul pe venit, adică bani care oricum se iau. Astfel, persoanele fizice au de ales între a lăsa acei bani la Stat, ori să se întâmple ceva ce doresc ei. Cu alte cuvinte, data limită este marți, 25 mai, pentru a redirecționa până la 3,5%. Evident, unele categorii de salariați nu pot depune, precum cei din IT și construcții prin simplul fapt că ei nu plătesc impozit pe venit.

Formularul 230Foto: ANAF

Formularul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF sau de la ONG-ul căruia dorești să-i dai banii. În cel de-al doilea caz, datele organizației sunt deja precompletate.

Conform ANAF, formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care:

• realizează din România venituri din salarii şi asimilate salariilor

• venituri din pensii

• venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de

normă de venit

• venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă

• venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real si venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit, în

următoarele situaţii:

- au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private, conform legii, şi solicită restituirea acestora;

- dispun asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Declarația se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, electronic prin SPV ori în format hârtie, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire.