Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere ordinul privind specificațiile tehnice ale facturii electronice. Ar fi trebuit să facă asta de săptămâna trecută, pentru a se încadra în termen. În teorie ar trebui ca e-factura să fie operațională din prima parte a lunii noiembrie, având în vedere OUG din octombrie.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Proiectul de ordin conține:

• specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice;

• identificatorul setului de reguli;

• regulile adiționale impuse de specificația tehnică și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice RO_CIUS.

Prima dată, e-Factura va fi doar în relația B2G (Business to Government).

Proiect specificații tehnice factura electronica (click pentru a deschide)

UPDATE: ANAF a publicat procedura

ANAF, la rândul ei, a publicat procedura.

Înscrierea în Registrul RO e-Factura se va face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura/renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”, având bifată secțiunea III.

Proiect procedura e-factura

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare transmiterii formularului (084).

Registrul RO e-Factura permite:

• consultarea informaţiilor pentru fiecare operator economic în parte, identificat prin codul de identificare fiscală sau prin codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situația în care acesta este înregistrat în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal;

• furnizarea, prin servicii web, a informațiilor din Registrul RO e-Factura. Interogarea registrului se face pe baza unei liste care conține codul de identificare fiscală al operatorului economic. Răspunsul serviciului web furnizează informații privind denumirea/numele, prenumele și adresa la care își are domiciliul fiscal fiecare operator economic care figurează în registru, starea (figureaza/nu figureaza) la data solicitată de către persoanele interesate, precum și intervalul de înregistrare corespunzător datei solicitate.