Guvernul a aprobat prelungirea programului IMM Invst și a subprogramului Agro IMM Invest, a anunțat ministrul Finanțelor Adrian Câciu, la finalul ședinței Executivului de marți.

Adrian CaciuFoto: Guvern

În acest moment, perioada de valabilitate Schemei de ajutor de stat este până la data de 31 decembrie 2021, respectiv data până la care se emit acorduri de finanțare/contracte de garantare.

Conform normei de fundamentare, prelungirea Schemei de ajutor de stat va permite IMM–urilor și întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie continuarea activității curente și derularea planurilor de investiții cu efecte benefice asupra economiei.

Urmare a prelungirii de către Comisia Europeană a valabilității Cadrului temporar până la data de 30 iunie 2022, precum și a extinderii sferei de aplicare a acestuia prin majorarea plafoanelor aferente anumitor măsuri, cumulat cu rezultatele pozitive obținute până în prezent în implementarea programului IMM INVEST ROMÂNIA și ținând cont că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării și relansării activității economice, prin prezentul act normativ se fac următoarele modificări:

1. creșterea plafoanelor reprezentând ajutor de stat la 345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, 2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar în conformitate cu prevederile Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19,

2. prelungirea valabilității schemei de ajutor de stat până la data de 30 iunie 2022, respectiv data până la care se emit contracte de garantare /acorduri de finanțare, perioada până la care poate fi efectuată plata grantului fiind până la data de 30 iunie 2023, inclusiv.

3. aprobarea plafonului de garanții de stat ce poate fi acordat în cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA pentru anul 2022 la 10 miliarde lei din care 5 miliarde lei alocat subprogramului AGRO IMM INVEST

4. creșterea bugetului schemei de ajutor de stat la suma de 2,345 miliarde lei, echivalent 473,90 milioane euro și actualizarea numărului de beneficiari la 48.726.

5. introducerea unei norme tranzitorii prin care se prevede că dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență vor intra în vigoare numai după emiterea deciziei de autorizare a Comisiei Europene, iar solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul programului, depuse până la data de 31 decembrie 2021 și aflate în curs de analiză li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor.