Recomandăm ordonatorilor principali de credite să efectueze o analiză cât mai riguroasă și o prioritizare a cheltuielilor pentru următoarele trimestre, scrie Ministerul Finanțelor, într-o analiză cu privire la situația pe primul trimestru.

Ministerul FinantelorFoto: Hotnews

Gradul de realizare a veniturilor a fost depășit pe deoparte pentru că nu a mai rambursat TVA către firme la nivelul anilor trecuți, precum și datorită noului impozit aplicat asupra venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică (+1,4 miliarde lei) și impozitului pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale (+2,3 miliarde lei).

Revenind la TVA, valoarea restituirilor de taxă pe valoare adăugată s-a diminuat cu 27,9% (-1,8 miliarde lei).

De asemenea, este precizat și faptul că amânarea termenului de plată a impozitului pe profit pentru agenții economici, de la 25 martie 2021 la 25 iunie 2022 a determinat o neîncasare a veniturilor prognozate din impozitul pe profit cu aprox. 4 miliarde lei.

Dacă ne uităm la cheltuieli, gradul de realizare este de doar 54,8%, comparativ cu programul trimestrial.

  • Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021 cheltuielile de capital s-au redus în termeni nominali cu 15,4%, iar ca pondere în PIB s-au redus cu 0,1 puncte procentuale.

“Nerealizarea plăților programate pentru perioada analizată a fost determinată în principal de nerealizarea înregistrată la bugetul de stat pe fondul neefectuării cheltuielilor în domeniul apărării, la bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii precum și la bugetul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere”, spune Ministerul Finanțelor.

MF mai spune: cheltuielile bugetare efectuate în primul trimestru al anului 2022 s-au situat sub nivelul programat la toate titlurile de cheltuieli, niveluri diminuate fiind înregistrate în cazul cheltuielilor de capital precum și în cazul cheltuielilor cu proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

  • Este de așteptat ca în perioada imediat următoare pe măsură ce stadiul de implementare a proiectelor de investiții va avansa, plățile aferente cheltuielilor de capital, a celor cu proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile dar și a celor aferente proiectelor finanțate din PNRR să recupereze din decalajul înregistrat în primul trimestru al anului 2022.
  • În acest context, și sumele atrase din fonduri externe nerambursabile și cele aferente proiectelor finanțate din PNRR ar urma în perioada următoare să recupereze din decalajul înregistrat în perioada analizată.