În curând vor apărea două noi produse de creditare pe piață, respectiv Family Start și Student Invest. Statul suportă majoritatea cheltuielilor, făcându-le astfel ieftine.

Credite garantate de stat pentru populatieFoto: Scanrail, Dreamstime.com

Practic, ordinul comun al ministerelor Finanțelor și Familiei (referitor la aplicarea OUG 95/2022) a apărut în Monitorul oficial, ceea ce înseamnă că, mai departe, Fondul Român de Contragarantare (FRC) poate începe procedura pentru implementare și astfel vom vedea ce bănci vor fi dornice să ofere produsele.

Conform normelor de aplicare, sursa de plată a dobânzilor aferente creditelor acordate, a cheltuielilor cu comisioanele de analiză percepute de către finanţatori, precum şi a cheltuielilor cu comisioanele de gestiune a garanţiilor de stat percepute de către FRC este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei.

Dobânzile și comisioanele, suportate de stat la Family Start și Student Invest

Costul total al creditelor acordate în cadrul programelor, care este suportat de la bugetul de stat, se compune din:

  • rata dobânzii IRCC trimestrial plus o marjă de 4% pe an; marja include toate costurile legate de acordarea şi derularea creditului în toate etapele finanţării (subvenție 100% din dobânda totala pentru programul „StudentInvest”, respectiv 75% din dobânda totală în cazul programului „FamilyStart”);
  • comisionul de analiză perceput de către finanţatori este de 0,2% la acordare, calculat la valoarea creditului și este subvenționat de stat, prin bugetul Ministerului Familiei
  • Comisionul de gestiune a garanţiilor de stat perceput de către FRC, în valoare de 0,4% anual calculat la valoarea/soldul garanției.

Pentru creditele acordate în cadrul programelor nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către finanţatori.

Câți ani trebuie să ai pentru StudentInvest și Family Start

StudentInvest se adresează tinerilor cu vârsta între 18 – 31 ani care sunt cuprinşi în instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate.

În cazul Family Start, cei care apelează la acest produs trebuie să aibă între 18-45 de ani. O cerință este să întemeieze/formeze o familie, iar cele două persoane nu pot avea un venit cumulat mai mare de 7.500 lei. Suma este netă, adică ce primesc “în mână”, fiind vorba despre salarii.

H2: Câți bani pot împrumuta cei interesați

La StudentInvest suma maximă este 50.000 de lei, fiind garantată în proporție de 80% de către FRC și sunt așteptați 8.333 beneficiari în acest an.

În ceea ce privește Family Start, este vorba despre 75.000 lei (cu același procent garantat de stat) și 6.250 beneficiari.

Valoarea şi durata creditului se stabilesc de finanţator în conformitate cu normele şi procedurile sale interne de creditare, în baza solicitării beneficiarului.

În cazul programului „StudentInvest”, dacă beneficiarul nu are calitatea de angajat, pentru acordarea creditului este necesară prezentarea cel puţin a unui codebitor. În ceea ce privește „FamilyStart” este obligatoriu ca cel puțin unul dintre cei doi beneficiari să fie angajat.

Împrumutul se va acorda sub forma unui credit cu una sau mai multe tranşe pentru o perioadă maximă de 10 ani, inclusiv perioada de graţie.

Lista de cheltuieli pe care o acceptă programul FamilyStart

• costurile ce decurg din evenimente care conduc la obținerea statutului de familie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000; solicitarea decontării se face în termen de maximum 90 de zile de la data la care a avut loc evenimentul;

• decontarea cheltuielilor cu spitalizarea în cazul nașterilor;

• plata, pentru tinerii părinți căsătoriți a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, pictură;

• achiziția de către tinerii căsătoriţi a echipamentelor necesare în procesul de tranziție digitală: laptopuri, calculatoare, tablete;

• avansul pentru achiziția de către tinerii căsătoriţi a unor autoturisme familiale noi, numai pentru cele de 7 persoane/locuri;

• plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente taxelor de studii, inclusiv licență, master, doctorat, precum şi a celor aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor;

• plata pentru tinerii căsătoriţi a cheltuielilor aferente publicării cărţilor sau a studiilor de specialitate;

• plata taxelor de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și a cheltuielilor de transport pentru deplasări;

• achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;

• plata chiriei maximum 300 euro/lună (la cursul BNR din ziua plății);

• parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

• costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale.

Cheltuielile eligibile la StudentInvest

Se consideră cheltuieli eligibile:

• taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat;

• plata cărţilor, rechizitelor;

• costul publicării cărţilor sau al studiilor de specialitate;

• taxa de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum și cheltuielile de transport pentru deplasări;

• achiziţionarea de calculatoare, laptop-uri, imprimante, softuri de specialitate;

• plata chiriei, în cuantum de maximum 300 euro/lună, la cursul BNR din ziua plății;

• plata locurilor de cazare în căminele studențești;

• parte/avans din achiziţia unei locuinţe;

• cheltuieli cu transportul pentru bursele Erasmus, în baza documentelor justificative: convenție, adeverința sau alt document care atestă înscrierea în program;

• decontarea, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele after school, precum şi a taxelor pentru cursuri extrașcolare: cursuri de limbi străine, cursuri sportive, robotica și programare, pictură;

• costul serviciilor dentare şi al intervenţiilor chirurgicale.

Sursă foto: DreamStime.com