O nouă taxă a fost publicată în Monitorul oficial sub denumirea de „contribuție de solidaritate”. Practic, extra-profiturile producătorilor de țiței, gaze și rafinăriilor vor fi taxate cu 60%.

Taxe in 2023Foto: Dzmitry Dzemidovich | Dreamstime.com

Baza impozabilă este reprezentată de ceea ce depăşeşte cu peste 20% media profiturilor pe ultimii patru ani.

Termenul de declarare și de plată este de până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor sau până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat.

Se dorește ca cel puţin 70% din suma colectată astfel va fi folosită pentru finanţarea investiţiilor în energie.

Contribuția de solidaritate va trebui plătită de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit și de de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care desfășoară activități în sectoarele menționate mai sus.

Codurile CAEN vizate:

0610 - «Extracția țițeiului»

0620 - «Extracția gazelor naturale»

0510 - «Extracția huilei»,

1910 - «Fabricarea produselor de cocserie»

1920- «Fabricarea produselor obținute prin rafinarea petrolului».

Finanțele argumentau recent că măsura este comună și coordonată la nivelul Uniunii Europene și “permite, în spiritul solidarității, generarea de venituri suplimentare pentru ca autoritățile naționale să ofere sprijin financiar gospodăriilor și întreprinderilor puternic afectate de creșterea prețurilor la energie”.

La ce vor fi folosiți banii de pe urma contribuției de solidaritate

Încasările din contribuția de solidaritate se utilizează în oricare dintre următoarele scopuri:

• măsuri de sprijin financiar pentru consumatorii finali de energie, în special pentru gospodăriile vulnerabile, pentru a atenua efectele prețurilor ridicate la energie, într-un mod direcționat;

• măsuri de sprijin financiar pentru a contribui la reducerea consumului de energie, cum ar fi prin licitații sau sisteme de ofertare menite să reducă cererea, reducerea costurilor de achiziție de energie ale consumatorilor finali de energie pentru anumite volume de consum, promovarea investițiilor consumatorilor finali de energie în surse regenerabile de energie, în investiții structurale în eficiența energetică sau în alte tehnologii de decarbonizare;

• măsuri de sprijin financiar pentru sprijinirea întreprinderilor din industriile mari consumatoare de energie, cu condiția ca acestea să fie condiționate de investiții în energia din surse regenerabile, în eficiența energetică sau în alte tehnologii de decarbonizare;

• măsuri de sprijin financiar pentru dezvoltarea autonomiei energetice, în special investiții în conformitate cu obiectivele REPowerEU prevăzute în planul REPowerEU și în REPowerEU: acțiuni europene comune, cum ar fi proiecte cu o dimensiune transfrontalieră;

• pentru finanțarea comună a unor măsuri menite să reducă efectele negative ale crizei energetice, printre care se numără sprijinul pentru protejarea ocupării forței de muncă, pentru recalificarea și perfecționarea forței de muncă sau pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică și în energia din surse regenerabile, inclusiv în proiecte transfrontaliere, precum și în Mecanismul Uniunii de finanțare a energiei din surse regenerabile.

Sursă foto: Dreamstime.com