În al treilea trimestru din acest an, economia a crescut față de același trimestru din 2022 cu 1,1%, potrivit anunțului făcut joi de Institutul Național de Statistică, după ce în datele semnal transmise la mijlocul lui octombrie, avansul PIB fusese estimat la 0,2%.

Institutul National de Statistica - INSFoto: Hotnews

În perioada 1.I-30.IX 2023, Produsul intern brut a crescut, comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2022, cu 1,4% pe seria brută, mai spune Statistica, după ce anterior estimase creșterea pe primele 9 luni la 1,1%.

Categorii de resurse

La creșterea PIB, în perioada 1.I-30.IX 2023 faţă de perioada 1.I-30.IX 2022, contribuţii pozitive mai importante au avut următoarele ramuri:

 • - Agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,3%), cu o pondere de 5,9% la formarea PIB și al cărei volum de activitate a crescut cu 5,0%;
 • - Construcțiile (+0,3%), cu o pondere de 4,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,4%;
 • - Informațiile și comunicațiile (+0,3%), cu o pondere de 7,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 4,6%;
 • - Comerțul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+0,2%), cu o pondere de 18,6% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 1,2%;
 • - Tranzacţiile imobiliare (+0,2%) cu o pondere de 7,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,0%;
 • - Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (+0,2%) cu o pondere de 7,6% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 3,4%;
 • - Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii (+0,2%) cu o pondere de 2,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 5,5%;
 • - Administrația publică și apărarea; asigurările sociale din sistemul public; învățământul; sănătatea și asistența socială (+0,1%) cu o pondere de 13,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 1,0%.

O contribuție pozitivă la creșterea PIB au avut-o impozitele nete pe produs (+0,2%), acestea înregistrând o creștere a volumului lor cu 2,2%.

Industria a avut o contribuție negativă (-0,6%), cu o pondere de 21,0% la formarea PIB și al cărei volum de activitate a scăzut cu 2,7%.

Categorii de utilizări

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

 • - Cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populației, al cărei volum s-a majorat cu 2,8% contribuind cu +1,7% la creșterea PIB;
 • - Consumului final colectiv efectiv al administrațiilor publice al cărei volum s-a majorat cu 6,9% contribuind cu +0,7% la creșterea PIB;
 • - Formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 10,7% contribuind cu +2,8% la creşterea PIB.

Un impact pozitiv la creșterea PIB a fost înregistrat de exportul net (+1,3%), consecință a scăderii volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 0,6% corelată cu o reducere mai pronunțată a volumului importurilor de bunuri şi servicii (-3,2%).