În Monitorul oficial a fost publicată HG nr. 1336/2023 ce modifică amplu normele de aplicare ale Codului fiscal. Consultantul fiscal Adrian Bența a analizat acest document, dezvoltând situația vânzărilor de băuturi nealcoolice dulci din perspectiva accizelor, vânzarea de produse alimentare cu zahăr adaugat din perspectiva TVA, precum și alte aspecte considerate importante de către consultant.

Adrian BentaFoto: StartupCafe.ro

HG nr. 1336/2023 aduce ample modificări normelor de aplicare a Codului fiscal în următoarele domenii:

a) Accize nearmonizate, cu precădere la accizele aferente băuturilor nealcoolice cu zahăr adăugat;

b) Taxa pe valoarea adăugată, cu precădere la taxa redusă la cota de 9% pentru produsele alimentare și cota de 19% pentru produsele alimentare cu zahăr adăugat;

c) Impozitul pe venitul din vânzarea proprietăților imobiliare ale persoanelor fizice, situații punctuale destul de rar întâlnite în activitatea practică.

Să dezvoltăm aceste modificări.

Modificări privind accizele nearmonizate

Prin Legea nr. 296/2023, s-a reglementat că băuturile nealcoolice ce conțin o cantitate de zahăr adăugat mai mare de 5 grame în 100 ml de lichid, sunt produse supuse accizelor armonizate, pentru care persoana ce realizează producția, achiziția intracomunitară sau importul trebuie să plătească la bugetul de stat o acciză.

Prin prezenta normă metodologică, s-a prevăzut că sunt excluse de la obligația plății accizei, acele activități economice reprezentând producția de băuturi nealcoolice dulci în următoarele situații:

  • În cazul băuturilor nealcoolice preparate pe loc, în care zahărul este pus la cererea consumatorului;
  • În cazul producțiilor de băuturi nealcoolice dulci în cadrul serviciilor de restaurant și catering.

Practic, legiuitorul exclude în acest moment de la obligația plății accizelor nearmonizate pentru băuturile nealcoolice dulci, pentru limonade cu zahăr adăugat, ceaiuri dulci, cafea cu zahăr și alte băuturi răcoritoare realizate în cadrul activității de restaurant, catering, cofetării și alte activități alimentare, unde clientul fie stabilește cantitatea de zahăr, fie primește spre consum băutura nealcoolică însoțită de o cantitate de zahăr/miere, iar consumatorul decide îndulcirea respectivei băuturi nealcoolice.

Foarte important: în situația în care se regăsește obligația plății accizei pentru băuturi nealcoolice dulci, cum ar fi situația unui producător de sucuri nealcoolice cu zahăr adăugat în cantitate mai mare de 5 grame în 100 ml de produs, obligația plății accizei se menține, iar acest operator economic are obligația să notifice autoritatea vamală privind producția de băuturi nealcoolice dulci. Formularul notificării este adoptat prin acest act normativ.

Modificări privind TVA în domeniul livrărilor de bunuri alimentare cu zahăr adăugat

• Prin Legea nr. 296/2023, modificată prin OUG nr. 115/2023, s-a reglementat că vânzarea alimentelor cu zahăr adăugat în cantitate mai mare de 10 grame de zahăr la 100 g de produs se comercializează cu cota de TVA de 19%. Această situație, cotă de TVA 19% se aplică și pentru livrarea de băuturi nealcoolice din categoria băuturilor nealcoolice dulci (indiferent de cantitatea de zahăr) cod NC 2202, respectiv pentru livrarea de băuturi alcoolice unde se păstrează cota de TVA de 19%.

Fac excepție următoarele trei sortimente de bunuri alimentare ce se comercializează cu cota de TVA de 9%, pentru care se poate regăsi în produs o cantitate de zahăr adăugat mai mare de 10 grame în 100 g de produs.

Aceste produse sunt: Cozonaci; Biscuiți; Lapte praf destinat consumului de către nou născuți, sugari și copii.

Legiuitorul dezvoltă și identifică noțiunea de cozonac, biscuiți și lapte praf din perspectiva cotei reduse de TVA la 9%, astfel:

• Prin cozonac înțelegem produsul vândut sub această denumire și care se încadrează la codul NC 1905 Produse de brutărie, de patiserie și biscuiți, chiar cu adaos de cacao; ostii, cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină, din amidon sau din fecule în foi și produse similare ( nu toate se încadrează la cotă redusă, ci doar cozonacul regăsit în acest cod NC). Dacă se comercializează sub o altă denumire cum ar fi panettone sau checuri, cota de TVA este de 19%.

• Biscuiții sunt produse alimentare ce se comercializează sub denumirea de biscuiți, ce se încadrează la codurile NC 1905 31, 1905 90 45 și 2309. Reținem acest aspect de comercializare de biscuiți sub denumirea de biscuiți. Acest lucru înseamnă că produse similare cum sunt eugeniile, napolitanele etc, se facturează cu cota de TVA de 19% când se depășește cantitatea de 10 grame zahăr adăugat în 100 grame produs.

• Prin lapte praf destinat nou născuților, sugarilor și copiilor de vârstă mică, respectiv formule de lapte praf de început, de continuare și de creștere, se înțeleg acele produse alimentare ce pot să conțină zahăr adăugat regăsite la codurile NC 0402, 1901 10.

Notă: normele sunt mult mai dezvoltate din punct de vedere normativ și aduc reglementări suplimentare privind cota de TVA de 9% la livrarea locuințelor sociale, cotele de TVA când se vând pachete de bunuri și servicii, cum ar fi cazarea în sectorul hotelier printr-un pachet ce cuprinde băuturi alcoolice etc.

Impozitul pe venitul din vânzarea proprietăților imobiliare ale persoanelor fizice

În cazul impozitul pe venitul din vânzarea proprietăților imobiliare ale persoanelor fizice, normele de aplicare dezvoltă cadrul normativ privind noțiunea de construcție din perspectiva impozitului când această construcție se transferă din patrimoniul unei persoane fizice către o altă persoană și reglementează unele situații punctuale, cum ar fi transferul de proprietate prin donație, prin decesul proprietarului de drept către succesori sau aportul la capitalul social.

Normele de aplicare reglementează punctual cine are calitatea de contribuabil și modul de calcul al impozitului în momentul în care nu se plătește un preț efectiv, valoarea tranzacției pornind de la valoarea declarată între părți. Legiuitorul stabilește că în cazul transferului de dezmembrăminte a dreptului de proprietate, impozitul se aplică la valoarea declarată între părți, dar nu mai puțin de 20% din valoarea imobilului din grila notarială. La transferul nudei proprietăți, valoarea impozabilă este valoarea declarată dar nu mai puțin de 80% din grila notarială.