Prin Legea nr. 296/2023, s-a modificat regimul fiscal al livrărilor de locuințe sociale, în sensul că vânzarea acestor categorii de locuințe când sunt construcții noi, se realizează cu cota de TVA de 9%, când vânzarea are loc după data de 01 ianuarie 2024, iar beneficiarii sunt persoane fizice.

Cartier locuinte sociale Prelungirea Ghencea 2Foto: PMB

O altă modificare în legătură cu livrarea de locuințe sociale constă în explicitarea sintagmei de ”locuibilă ca atare” prin care se definesc calitățile pe care trebuie să le îndeplinească respectiva locuință din perspectiva delimitării față de terți, a deținerii unui spațiu de odihnă și a unui spațiu de producție alimente, existența instalațiilor sanitare și accesul la un sistem de salubrizare, dotarea cu uși, ferestre și alte elemente similare etc.

Legiuitorul a limitat posibilitatea achiziției de către o persoană sau o familie la o singură locuință socială cu cota redusă de TVA de 9%, când achiziția are loc după data de 01 ianuarie 2024.

Așa cum este formulată legea, posibilitatea achiziției unei singure locuințe cu cota redusă de TVA, nu ține cont dacă anterior datei de 31 decembrie 2023, aceeași persoană fizică a achiziționat o altă locuință socială cu cota redusă de TVA.

Pentru a se ține evidența vânzărilor de locuințe sociale cu cota redusă de TVA, se rereglementează Registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă de TVA, utilizabil de la 01 ianuarie 2024, în care notarii publici ce autentifică schimbul dreptului de proprietate asupra locuințelor sociale vor efectua înregistrarea persoanelor ce achiziționează locuințe sociale cu cotă redusă de TVA.

Persoanele care au dreptul să completeze în acest registru sunt notarii publici, ce trebuie să completeze în detaliu datele de identificare ale cumpărătorilor, datele de identificare ale vânzătorului, datele de identificare a adresei locuinței, numărul și data documentului transferului dreptului de proprietate, valoarea impozabilă a locuinței, datele de identificare ale notarului în fața căruia s-a efectuat transferul dreptului de proprietate.

Notarul public are obligația de verificare a datelor completate în acest registru, iar anterior autentificării contractului de transfer a dreptului de proprietate, trebuie să verifice că valoarea locuinței sociale, exclusiv TVA, nu depășește suma de 600.000 lei.

După efectuarea înregistrărilor în acest registru, sistemul informatic emite un certificat prin care se constată îndeplinirea obligației notarului de a efectua înregistrarea, ce se arhivează împreună cu documentele respectivei tranzacții.

De reținut: actul normativ a prevăzut și aplicarea măsurii derogatorii de menținere în anul 2024 a cotei reduse de TVA de 5%, dacă până la data de 31 decembrie 2023, au fost întocmite contracte ”între vii”, prin care se plătește în acest an, un avans total sau parțial, pentru o locuință socială livrabilă în anul 2024. Temeiul normativ reglementează preluarea acestor informații din actualul Registru privind locuințele sociale.

N.Red: Adrian Bența este consultant fiscal, și vechi colaborator al HotNews.ro