În luna decembrie 2010, preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au înregistrat o creştere cu 1,2% comparativ cu luna precedentă şi o creştere cu 9,6% faţă de luna corespunzătoare din anul 2009, se arata intr-un comunicat al Institutului National de Statistica.

  • Decembrie 2010 comparativ cu noiembrie 2010

Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au înregistrat o creştere cu 1,2% comparativ cu luna precedentă. După destinaţie, preţurile producţiei industriale pentru piaţa internă cât şi preţurile producţiei industriale pentru piaţa externă au înregistrat creşteri cu 0,9%, respectiv cu 1,8%.

Pe secţiuni (sectoare de activitate) s-au înregistrat creşteri de preţuri în industria extractivă (+1,3%), industria prelucrătoare (+1,3%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+0,3%). La distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, preţurile s-au situat aproape la acelaşi nivel înregistrat în luna anterioară.

Pe marile grupe industriale se constată creşteri de preţuri în industria energetică (+2,3%), industria bunurilor intermediare (+1,3%), industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+0,7%) şi industria bunurilor de uz curent (+0,5%). Preţurile produselor din industria bunurilor de capital nu au înregistrat modificări semnificative faţă de luna anterioară.

  • Decembrie 2010 comparativ cu decembrie 2009

Preţurile producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) au înregistrat o creştere cu 9,6% faţă de luna corespunzătoare din anul 2009.

Pe secţiuni (sectoare de activitate) s-au remarcat creşteri de preţuri în industria prelucrătoare (+11,1%), la distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+8,4%), în industria extractivă (+4,2%), la producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+3,1%).

Pe marile grupe industriale, creşteri semnificative de preţuri se remarcă la produsele din industria energetică (+13,5%) şi industria bunurilor intermediare (+11,1%). Sub nivelul înregistrat pe total s-au situat produsele din industria bunurilor de uz curent (+7,7%), industria bunurilor de capital (+3,7%) şi industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+1,4%).

Indicele preţurilor producţiei industriale se determină pe baza unui sistem de ponderi constante care se stabileşte separat pe destinaţii, după cum acesta serveşte la calculul indicelui preţurilor producţiei industriale livrată pieţei interne sau indicelui preţurilor producţiei industriale livrată la export. Valorile de ponderare pe destinaţii pentru toate nivelele de agregare s-au determinat din Ancheta Statistică Anuală (structurală).

Indicele preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) se calculează ca medie aritmetică ponderată dintre indicele preţurilor producţiei industriale livrată pe piaţa internă şi indicele preţurilor producţiei industriale livrată pe piaţa externă, pe fiecare nivel de agregare (clasă, grupă, diviziune, secţiune, total industrie).