Calculul ratei dobânzii de referinţă se va face dupa o reglementare a BNR, pentru a permite bancii centrale sa isi adapteze activitatea unor condiţii neaşteptate pe piaţa monetară, se arata in Nota de Fundamentare a Ordonantei de Urgenta publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. "Evoluţiile pieţei monetare interbancare necesită adoptarea unor măsuri care trebuie să ţină cont de condiţiile de lichiditate existente la un moment dat pe piaţă. Există situaţii când nivelul lichidităţii din cadrul sistemului bancar nu necesită intervenţia BNR prin operaţiuni de furnizare sau atragere de lichiditate, însă reglementările actuale referitoare la rata de referinţă impun efectuarea de operaţiuni care stau la baza calculului ratei de referinţă", se arata in documentul citat.

Mugur IsarescuFoto: Agerpres
  • Actualul mod de calcul da semnale gresite pietei

Caracterul de urgenţă legat de promovarea acestei iniţiative legislative este impus de faptul că, în prezent, actuala metodologie de calcul a ratei dobânzii de referinţă nu permite întotdeauna Băncii Naţionale a României, ca pe baza condiţiilor reale manifestate pe piaţa monetară interbancară, să adopte măsuri adecvate de intervenţie în scopul reglării lichidităţii la nivelul sistemului bancar, fapt ce poate conduce la interpretarea, în mod eronat, de către participanţii de pe piaţă a semnalelor venite din partea băncii centrale în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor sale de politică monetară, mai noteaza autorii propunerii.

Banca Naţională a României este obligată astfel să realizeze operaţiuni doar pentru crearea premiselor necesare calculului dobânzii de referinţă. În consecinţă, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a analizat şi aprobat în şedinţa sa din 31 martie a.c., propuneri pentru actualizarea cadrului legislativ referitor la dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, aceasta urmând să permită băncii centrale calcularea ratei dobânzii de referinţă prin reglementări proprii, în funcţie de evoluţiile pieţei, fără să fie afectate cerinţele actuale de publicare ale ratei dobânzii de referinţă pentru fiecare lună.

  • Metodologia de calcul a ratei de referinţă nu va mai fi menţionată în cadrul Ordonanţei Guvernului nr.9/2000

Prin prezentul proiect de Ordonanţă de urgenţă, metodologia de calcul a ratei de referinţă nu va mai fi menţionată în cadrul Ordonanţei Guvernului nr.9/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.356/2002, aceasta urmând a fi reglementată în cadrul unei norme (regulament) elaborate de către Banca Naţională a României în aplicarea prevederilor Ordonanţei nr.9/2000 menţionată anterior. Această reglementare va face referire şi la situaţia în care pe fondul existenţei unui echilibru al nivelului lichidităţii în cadrul sistemului bancar, banca centrală nu va mai fi nevoită să efectueze operaţiuni pe piaţa monetară numai pentru a asigura elementele ce stau la baza calculului ratei dobânzii de referinţă.

Totodată, iniţierea unor operaţiuni de politică monetară justificate numai de efectuarea calculului ratei dobânzii de referinţă determină realizarea anumitor cheltuieli legate de acestea, cu impact semnificativ asupra rezultatelor financiare ale Băncii Naţionale a României.

Introducerea metodologiei de calcul a ratei dobânzii de referinţă în cadrul unei reglementări a Băncii Naţionale a României este mai avantajoasă, în sensul că banca centrală are posibilitatea de a adapta într-un timp scurt şi în mod direct reglementarea în cauză ca urmare a manifestării unor condiţii neaşteptate pe piaţa monetară.

  • Scurt istoric

Pentru a asigura o mai bună reflectare a dobânzii de referinţă faţă de condiţiile pieţei româneşti, în data de 18 ianuarie 2002, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României a luat decizia înlocuirii taxei scontului cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, precum şi adaptarea cadrului legislativ, prin înlocuirea cu dobânda de referinţă, în toate actele normative care fac referire la taxa scontului şi alte tipuri de dobânzi ale băncii centrale.

Decizia de înlocuire a fost anunţată public printr-un comunicat de presă, care definea această dobândă ca fiind, pentru perioada următoare, media aritmetică, ponderată cu volumul tranzacţiilor, a ratelor dobânzilor depozitelor atrase şi operaţiunilor reverse repo din luna anterioară celei pentru care se face anunţul.

Adaptarea cadrului legal s-a realizat în data de 6 iunie 2002, când a fost publicată Legea nr.356 pentru aprobarea cu modificări şi completări a Ordonanţei Guvernului nr.9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti, în cuprinsul căreia se menţionează că „Dobânda legală se stabileşte, în materie comercială, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României” care „se calculează ca medie, ponderată cu volumul tranzacţiilor, între dobânda la depozitele atrase de Banca Naţională a României şi vânzările reversibile de titluri de stat efectuate de aceasta în luna anterioară celei pentru care se face anunţul”.

De asemenea, în data de 10 iulie 2002 a fost publicată Legea nr.422 privind stabilirea dobânzii de referinţă de către Banca Naţională a României în cuprinsul căreia se prevede că “În toate actele normative în care se face referire la dobânda de refinanţare a Băncii Naţionale a României şi/sau la taxa oficială a scontului, aceste noţiuni se înlocuiesc cu noţiunea de dobândă de referinţă a Băncii Naţionale".

Dobânda de referinţă este utilizată ca dobândă legală în cadrul raporturilor juridice de drept civil şi comercial, fiind aplicabilă obligaţiilor legale sau contractuale care constau în sume de bani şi numai în cazul răspunderii debitorului pentru întârzierea în plata unei obligaţii băneşti.