​Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA și Asocierea ISPCF SA - Baicons Impex SRL au semnat contractul, în valoare totală de 20.7 miloane lei (fără TVA), pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar modernizării liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București.

Complexul Feroviar Bucuresti - vedere de ansambluFoto: CFR Infrastructura

Lungimea desfășurată a liniilor de cale ferată este de aproximativ 605 km. CF București cuprinde Complexul Feroviar București Nord, Inelul Feroviar București și cu conexiunile cu acesta.

Sursa de finanțare va fi asigurată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei - CEF Sector Transport, în procent de 85% din valoarea eligibilă, iar restul sumei va fi suportat de la Bugetul de Stat. Durata contractului este de 21 de luni.

Strategia CNCF CFR SA de modernizare a Complexului Feroviar București, cu o lungime desfășurată a liniilor de cale ferată de aproximativ 605,700 km, cuprinde următoarele zone de analiză și dezvoltare:

  • Complexul Feroviar București Nord - în lungime de 156,055 km;
  • Inelul Feroviar București - în lungime de 316,323 km;
  • Conexiunile cu Inelul Feroviar București - în lungime de 133,348 km.

Obiectivul general al proiectului de referință este de a identifica soluțiile de modernizare a subsistemelor feroviare ale Complexului Feroviar București (infrastructură, echipamente tehnice, sisteme de operare și de siguranță feroviară etc.), cu un accent special pe Complexul Feroviar București Nord, în vederea asigurării interoperabilității depline a infrastructurii feroviare din Nodul Feroviar București cu rețeaua feroviară TEN-T, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 1315/2013, Regulamentul Comisiei 1299/2014 și Directiva de interoperabilitate 2008/57/CE.

O atenție deosebită se va acorda Complexului Feroviar București Nord, care deservește cea mai mare parte a traficului feroviar actual. Restul infrastructurii feroviare va fi, de asemenea, analizată pentru a identifica cererea potențială de trafic și funcționalitățile viitoare (noile servicii sub-urbane/peri-urbane de călători sau ca by-pass pentru traficul de marfă pe Inelul Feroviar București etc.) pentru fiecare linie/stație care face parte din Nodul Feroviar București, precum și strategia optimă de funcționare și exploatare a rețelei feroviare a Complexului, atât pentru trenurile de pasageri, cât și pentru cele de marfă.

Modernizarea infrastructurii feroviare și implementarea unui Centru de Management al Traficului la nivelul Complexului Feroviar București vor reduce considerabil durata de traversare a centurii feroviare a Bucureștiului, asigurând un timp de parcurs mult mai redus și fără opriri pentru transportul de marfă, precum și un volum de mărfuri crescut, comparativ cu situația actuală.

Obiectivele specifice ale investiției sunt:

  • îmbunătățirea condițiilor de călătorie și de siguranță a circulației feroviare la nivelul Complexului Feroviar București;
  • eficientizarea managementul traficului pentru transportul de mărfuri la nivelul rețelei feroviare naționale;
  • prezentarea unei alternative competitive pentru transportul urban între diferitele zone ale regiunii București-Ilfov.
  • decongestionarea traficului rutier în Municipul București și implicit reducerea factorului poluat.