Conform regulamentului privind piețele digitale Digital Markets Act (DMA), Comisia Europeană a desemnat miercuri, pentru prima dată, șase controlori de acces („gatekeepers”), și anume Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta și Microsoft.

Cele 22 de aplicatii ale controlorilor de accesFoto: Comisia Europeana

Aceste companii desemnate trebuie să fie mai transparente, să dea user-ilor mai multe opțiuni de instalare și să permită interoperabilitate cu serviciile altor companii rivale.

În total, au fost desemnate 22 de servicii de platformă esențiale furnizate de controlorii de acces. Cei șase controlori de acces vor avea acum la dispoziție șase luni pentru a se conforma pe deplin obligațiilor prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale în ceea ce privește fiecare dintre serviciile de platformă esențiale desemnate pe care le furnizează.

Lista celor 22 de aplicații

Care sunt cele 22 de servicii: TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Amazon Marketplace, iOS App Store, Meta Marketplace, Google, Amazon, Meta ,Chrome, Safari, Google Android, iOS, Windows PC OS, WhatsApp, Facebook Messenger, motorul de căutare Google și platforma YouTube.

Comisia Europeană poate desemna drept „controlori de acces” platformele digitale care oferă un punct de acces important între întreprinderi și consumatori în ceea ce privește serviciile de platformă esențiale.

Există trei criterii cantitative principale pe baza cărora se poate ajunge la prezumția că o companie este controlor de acces, în sensul definiției din Regulamentul privind piețele digitale: (i) atunci când compania realizează o anumită cifră de afaceri anuală în Spațiul Economic European și furnizează un serviciu de platformă esențial în cel puțin trei state membre ale UE; (ii) atunci când compania furnizează un serviciu de platformă esențial unui număr lunar de peste 45 milioane de utilizatori finali activi stabiliți în UE sau situați în UE și unui număr anual de peste 10 000 de întreprinderi utilizatoare active stabilite în UE și (iii) atunci când compania a îndeplinit al doilea criteriu în ultimii trei ani.

În paralel, Comisia a lansat patru investigații de piață pentru a examina mai în detaliu informațiile transmise de Microsoft și Apple, invocând argumentul că, în pofida faptului că aceste companii ating pragurile cerute, unele dintre serviciile lor de platformă esențiale nu se califică drept puncte de acces:

Microsoft: Bing, Edge și Microsoft Advertising

Apple: iMessage

Conform Regulamentului privind piețele digitale, scopul acestor investigații este de a stabili dacă, pe baza unei obiecții suficient de bine argumentate prezentate de companiile în cauză, se poate demonstra că serviciile în cauză nu ar trebui desemnate. Investigația ar trebui să se încheie în termen de maximum 5 luni.

În plus, Comisia a lansat o investigație de piață pentru a examina mai în detaliu dacă sistemul iPadOS dezvoltat de Apple ar trebui desemnat drept controlor de acces, în ciuda faptului că nu atinge pragurile cerute. Potrivit Regulamentului privind piețele digitale, investigația ar trebui să se încheie în termen de maximum 12 luni.

Comisia a concluzionat și că, deși Gmail, Outlook.com și Samsung Internet Browser ating pragurile prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale, îndeplinind așadar criteriile pentru a fi desemnate drept controlori de acces, Alphabet, Microsoft și Samsung au furnizat argumente suficient de bine motivate că aceste servicii nu se califică drept puncte de acces pentru serviciile de platformă esențiale respective. Prin urmare, Comisia a decis să nu desemneze Gmail, Outlook.com și Samsung Internet Browser drept servicii de platformă esențiale. Așadar, compania Samsung nu este desemnată drept controlor de acces pentru niciun serviciu de platformă esențial.

Ce urmează pentru controlorii de acces desemnați

Controlorii de acces desemnați au acum la dispoziție șase luni pentru a se conforma listei complete de obligații și interdicții stabilite în Regulamentul privind piețele digitale, ceea ce oferă utilizatorilor finali și întreprinderilor utilizatoare ale serviciilor furnizate de controlorii de acces un evantai mai larg de opțiuni și mai multă libertate.

Unele dintre obligații vor începe totuși să se aplice din momentul desemnării, de exemplu obligația de a informa Comisia cu privire la orice concentrare preconizată.

Responsabilitatea de a asigura respectarea obligațiilor incluse în lista respectivă și de a demonstra respectarea efectivă a acestor obligații revine companiilor desemnate. În acest scop, companiile respective au la dispoziție 6 luni pentru a prezenta un raport de conformitate detaliat, în care să descrie măsurile luate pentru a respecta fiecare dintre obligațiile prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale.

Comisia va monitoriza punerea în aplicare efectivă și respectarea acestor obligații. În cazul în care un controlor de acces nu respectă obligațiile prevăzute în Regulamentul privind piețele digitale, Comisia poate impune amenzi a căror valoare poate fi de până la 10% din cifra de afaceri totală la nivel mondial a companiei respective ori, în cazul încălcărilor repetate, de până la 20% din cifra de afaceri respectivă.

În cazul încălcărilor sistematice, Comisia poate, de asemenea, să adopte măsuri corective suplimentare, cum ar fi impunerea obligației ca un controlor de acces să își vândă o activitate comercială sau părți ale acesteia sau a interdicției ca un controlor de acces să achiziționeze servicii suplimentare legate de încălcarea sistematică.

Pe viitor, și alte companii ar putea transmite notificări Comisiei în temeiul Regulamentului privind piețele digitale, pe baza unei autoevaluări cu privire la atingerea pragurilor relevante. În acest context, Comisia poartă în continuare discuții constructive cu toate companiile relevante.

Scopul Regulamentului privind piețele digitale este de a-i împiedica pe controlorii de acces să impună condiții inechitabile întreprinderilor și utilizatorilor finali și de a garanta caracterul deschis al serviciilor digitale importante.

În decembrie 2020, Comisia a prezentat, pe lângă Regulamentul privind piețele digitale, și o propunere de Regulament privind serviciile digitale, menit să abordeze consecințele negative care decurg din anumite comportamente ale platformelor online ce acționează în calitate de controlori de acces pe piața unică a UE.

Regulamentul privind piețele digitale, care a intrat în vigoare în noiembrie 2022 și se aplică din mai 2023, urmărește să asigure piețe contestabile și echitabile în sectorul digital. Acesta reglementează activitatea controlorilor de acces, adică marile platforme online care oferă un punct de acces important între întreprinderile utilizatoare și consumatori și care pot, prin poziția pe care o ocupă, să creeze blocaje în cadrul economiei digitale.

Companiile care furnizează cel puțin unul dintre cele zece servicii de platformă esențiale enumerate în Regulamentul privind piețele digitale sunt prezumate a fi controlori de acces dacă îndeplinesc criteriile enumerate mai jos.

Aceste servicii de platformă esențiale sunt: serviciile de intermediere online, cum ar fi magazinele de aplicații, motoarele de căutare online, serviciile de socializare în rețea, anumite servicii de mesagerie, serviciile platformelor de partajare a materialelor video, asistenții virtuali, browserele web, serviciile de cloud computing, sistemele de operare, piețele online și serviciile de publicitate. Aceeași companie poate fi desemnată drept controlor de acces pentru mai multe servicii de platformă esențiale.

Regulamentul privind piețele digitale definește o serie de obligații specifice pe care trebuie să le respecte controlorii de acces, care includ interzicerea anumitor comportamente, obligații care sunt compilate într-o listă a ceea ce este și ce nu este permis.

De asemenea, Regulamentul privind piețele digitale împuternicește Comisia să efectueze investigații de piață pentru: (i) a desemna diverse companii drept controlori de acces pe baza unor criterii calitative; (ii) a actualiza obligațiile care le revin controlorilor de acces atunci când este necesar; (iii) a elabora măsuri corective ca răspuns la încălcările sistematice ale dispozițiilor Regulamentului privind piețele digitale.