Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat marti norma privind transferul participantilor intre fondurile de pensii administrate privat, elaborata in aplicarea Legii care reglementeaza pilonul II de pensii. Potrivit noilor reguli, Casa Nationala de Pensii (CNPAS) va procesa trimestrial cererile aderentilor care vor sa se trasfere la un alt fond. Norma prevede si situatiile in care participantii nu platesc penalitati de transfer.

Participantii pot depune cereri de transfer catre un alt fond de pensii private pe tot parcursul anului. Conform datelor arbitrului pietei de pensii private obligatorii, Casa Nationala de Pensii va procesa trimestrial aceste cereri, in cursul lunilor februarie, mai, august si noiembrie ale fiecarui an, incepand cu luna august 2008.

"Totusi, trebuie retinut faptul ca, in perioada cuprinsa intre doua procesari consecutive, participantul poate semna un singur act individual de aderare si, respectiv, transmite doar cererea de transfer aferenta acestuia catre administratorul fondului de la care doreste sa se transfere", atentionaeaza CSSPP.

Administratorul plateste comisioanele bancare, participantul - penalitatea de transfer

Norma stabileste ca "disponibilitatile banesti transferate reprezinta contravaloarea activului personal net al participantului si nu poate fi mai mica decat suma contributiilor, virate in numele acestuia de la momentul dobandirii calitatii de participant la un fond pentru prima data, diminuata cu comisioanele legale si penalitatile de transfer, dupa caz. Comisioanele bancare aferente transferului de disponibilitati ale participantului vor fi suportate de catre administratorul fondului de pensii administrat privat de la care s-a solicitat transferul".

Daca transferul la un alt administrator se realizeaza mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, participantul va plati o penalitate de transfer. Penalitatea de transfer este prevazuta in prospectul schemei fondului de pensii de la care se solicita transferul si nu poate fi mai mare 5% din activul personal net al participantului. Penalitatea de transfer va fi retinuta de catre administratorul fondului de la care s-a solicitat transferul.

Care participanti nu platesc penalitati de transfer:

1. cei care au solicitat transferul ca urmare a modificarii prospectului schemei de pensii, daca solicitarea este facuta in termen de 4 luni de la autorizarea modificarii prospectului;

2. cei care au fost angajati in misiuni peste hotare ordonate de statul roman si care, au facut obiectul repartizarii aleatorii ca urmare a imposibilitatii de a adera la un fond de pensii administrat privat in termenul prevazut de lege si de normele Comisiei. Dovada o reprezinta adeverinta eliberata in acest scop de catre angajator.

3. cei care se incadreaza in situatia prevazuta la art. 33 din Norma nr. 18/2007 privind aderarea initiala si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, persoanele care au facut obiectul procedurii de repartizare aleatorie, desi au semnat un singur act individual de aderare in perioada de aderare initiala la fondurile de pensii administrate privat, respectiv 17 septembrie 2007 – 17 ianuarie 2008 pot depune la CSSPP o sesizare scrisa insotita de copia actului individual de aderare semnat si de o copie a actului de identitate, in termen de 6 luni de la data repartizarii aleatorii. In cazul in care, Comisia constata legalitatea sesizarii participantului, acesta impreuna cu activul sau personal sunt transferati la fondul de pensii la care participantul a semnat actul individual de aderare, fara a se percepe penalitate de transfer.