​Guvernul a adoptat joi o Ordonanță de Urgență prin care să rezolve un vid legislativ din Pilonul II de pensii, respectiv situația în care ies din piață toate cele șapte companii care gestionează cele peste 11 miliarde de euro ale celor peste 7,3 milioane de români. Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private, controlat de ASF, va putea desfășura și activitatea de administrare specială a activelor administratorilor care ies din piață, potrivit unui proiect de OUG obținut de HotNews.ro.

Proiect de OUG privind Pilonul IIFoto: Hotnews
 • UPDATE (17:45) Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici: "Este o propunere făcută de ASF, aprobată astăzi în Guvern, și care nu înseamnă că cineva naționalizează ceva. Absolut deloc. Am avut o discuție și cu cei de la Pilonul II de pensii și dacă nu mă înșel chiar acum o săptămână, la Ministerul de Finanțe, și cum am spus în Ordonanța 19/2019, final de mai va fi data până la care structurile publice din România, adică ASF, Ministerul Muncii și Ministerul de Finanțe, trebuie să ajungă la un consens cu administratorii de pensii private pentru ca Ordonanța să fie modificată până la finalul lunii mai.

  Întrebat de jurnaliști în legătură de îngrijorările administratorilor de pensii private cu privire la cerințele foarte mari de capital social, Ministrul Teodorovici a declarat:

  "Discutați cu ei. De la ultima discuție pe care am avut-o la Ministerul de Finanțe eu zic că au dispărut îngrijorările. Au rămas încă anumite detalii tehnice mărunte, care să fie acceptate la nivel Guvernamental și să facem modificarea în textul de lege."

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere Asociației care reprezintă cei șapte administratori de pensii private din România (APAPR) și vom reveni cu un răspuns imediat ce îl vom primi.

Guvernul a adoptat joi printr-o Ordonanță de Urgență legislația din sistemul de pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II), astfel încât să dea putere Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private să desfășoare și activitatea de administrare specială, care se instituie în cazul suspendării sau retragerii autorizației de administrare, precum și în cazul retragerii autorizației unui fond de pensii.

Click pentru a deschide

"VI. Referitor la Legea nr.187/2011 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private: După alineatul (3) al articolul 3 se introduc doua noi alineate, alineatul (4) si alineatul (5) cu următorul cuprins:

 • ”(4) Fondul de garantare poate desfăşura şi activitatea de administrator special în procedura de administrare specială a fondurilor de pensii administrate privat, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată cu modiiîcările şi completările ulterioare.
 • (5) Activitatea desfăşurată în calitate de administrator special este separată de activitatea de garantare şi se evidenţiază distinct.” (..)

"(11) A.S.F emite norme cu privire la exercitarea de către Fondul de garantare a atribuţiilor corespunzătoare activităţii de administrator special".", se arată într-un proiect de OUG transmis către Comitetul Economic și Social și consultat de HotNews.ro.

În aceeași direcție, Guvernul va modifica și Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, astfel:

Click pentru a deschide

"VII. Referitor la Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat:

La alineatul (1) al articolul 2, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"7.administrator special - persoană juridică autorizată să administreze un fond de pensii administrat privat, inclusiv Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit în baza legii nr. 187/2011, desemnată sau selectată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, şi care se subrogă în drepturile şi obligaţiile administratorului pentru o perioadă determinată,"

La articolul 99, alineatul (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Autoritatea de Supraveghere Financiară, desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii respectiv, dintre administratorii autorizaţi sau Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, după expirarea termenul prevăzut la art. 98 alin. (1).

Click pentru a deschide

 • Vidul legislativ: Procedura de administrare specială nu prevede în prezent situația în care nu mai rămâne niciun administrator în Pilonul II de pensii

De ce vrea Guvernul să facă aceste modificări? Actuala legislație nu prevede situația în care toți administratorii din Pilonul II de pensii ar ieși din piață.

Legea nr. 411/2004 prevede la capitolul XII - 'Administrare specială'- cum se desfășoară această procedură care se instituie în cazul suspendării sau retragerii autorizației de administrare, precum și în cazul retragerii autorizației fondului de pensii.

Pe scurt, potrivit prevederilor, administratorii rămași în piață transmit ofertele de administrare temporară, iar o Comisie specială din ASF selectează un administrator special, care va prelua în administrare activele fondurilor de pensii.

În cazul în care administratorii nu transmit oferte, Comisia ASF desemnează un administrator special pentru administrarea temporară a fondului de pensii respectiv, dintre administratorii autorizați.

În același timp, măsura de instituire a administrării speciale sau de desemnare a administratorului special poate fi contestată la instanță de contencios administrativ competentă, potrivit legii.

 • Nicăieri în legislație nu este însă prevăzută situația în care nu este niciun administrator privat în piață care să preia spre administrare activele fondului care se retrage. Acest vid legislativ va fi reglementat prin Ordonanța de Urgență pe care Guvernul a adoptat-o astăzi.

Proiectul consultat de HotNews.ro conține și prevederile legate de modul cum pot participa fondurile de pensii private la finanțarea parteneriatelor public private, posibilitate introdusă de Guvern prin modificările aduse controversatei ordonanțe a lăcomiei (OUG 114/2018).

Nu este clar dacă administratorii pilonului II de pensii sunt de acord cu prevederile privind condițiile în care pot participa la proiectele public private din acest proiect de Ordonanță de Urgență.

Contactați de HotNews.ro, reprezentanții APAPR nu au dorit să comenteze prevederile din acest proiect de OUG.

 • Vor aduce administratorii din Pilonul II cele 800 milioane de euro cerute de Guvern în acest an?

Modificările aduse OUG 114/2018, în urma discuțiile dintre acționarii administratorilor din Pilonul II și Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și consilierul premierului Dăncilă, Darius Vâlcov, prevăd doar amânare privind noile cerințe de capital solicitate administratorilor care gestionează fondurile de pensii.

Dacă prin OUG 114 acestora li se cereau să aducă 800 de milioane de euro în acest an, din care jumătate până la 1 iunie 2019, noul proiect prevede că 'obligațiile suplimentare de capital social minim prevăzute la art. 60 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 iunie 2019, se varsă până la data de 31 decembrie 2019.

 • Altfel spus, presiunea uriașă făcută de Guvernul PSD-ALDE asupra companiilor din Pilonul II a rămas aceeași, dar cele șapte companii prezente în piața sau APAPR (Asociația care reprezintă toate aceste companii) nu au dorit să mai comenteze nimic pe acest subiect după obținerea acestei amânări. Rămâne de văzut câți din cei șapte administratori își vor permite să aducă zeci și sute de milioane de euro până la sfârșitul acestui an pentru majorarea capitalului social, așa cum a cerut Guvernul.

ASF a transmis recent către HotNews.ro că niciun administrator nu a solicitat până acum ieșirea din piață.

 • Ce estimau specialiștii ASF după schimbările la Pilonul II aduse de Ordonanța lăcomiei cu privire la ieșirea din piață a unor administratori de pensii private:

ASF a avizat favorabil Ordonanța 114/2018 și a evitat să se exprime asupra implicațiilor aduse Pilonului II de pensii de modificările acestui act normativ, dar o analiză internă a ASF obținută în exclusivitate de HotNews.ro în ianuarie 2019 arăta gravitatea noilor reglementări.

Iată câteva riscuri identificate în analiza ASF:

 • 1. Impactul majorării cerințelor de capital: Cerinţa minimă de capital introdusă prin Ordonanţa de Urgenţă 114/2018 va obliga administratorii de fonduri de pensii private să-și majoreze în anul 2019 capitalul social, printr-un aport estimat la o valoare de 3,55 miliarde lei, din care 1,6 miliarde lei (peste 350 milioane de euro) vor trebui aduși până la 30 iunie 2019.
  - Primele trei firme care ar trebui să aducă cei mai mulți bani la capitalul social până la jumătatea acestui an sunt: NN Pensii (135,5 milioane euro), Allianz (90,32 milioane euro) și Metropolitan Life (48,22 milioane euro).
  - "Nivelul ridicat al capitalului social minim, coroborat cu termenul scurt de conformare (raportat la valoarea aportului necesar), poate să descurajeze activitatea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, existând riscul ca unii dintre administratori să nu poată obţine resursele necesare şi să fie nevoiţi să se retragă"
  - "O eventuală retragere a unor administratori din sistemul de pensii private ar conduce la creşterea riscului de concentrare. Mai mult, în conditiile existentei unui număr redus de administratori de fonduri de pensii administrate privat, retragerea unui administrator ar putea avea un efect şi asupra celorlalți administratori, care, pentru a putea prelua în administrare activele rămase se vor vedea nevoiţi să suplimenteze şi mai mult capitalul social. La cerinţa de capital necesar a fi acoperită se va adăuga şi obligaţia de a constitui provizioanele tehnice aferente activelor preluate în administrare, fapt care reprezintă presiuni suplimentare asupra continuării activităţii de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.", avertizează ASF.
 • 2. Reducerea comisionului de administrare de la 2,5% la 1%: Din comisionul de 1% din contribuţii brute, administratorii de fonduri de pensii vor fi obligaţi să vireze lunar: 0,5% din valoarea contribuţiilor către Casa Națională de Pensii, 0,3% din valoarea contribuţiilor către ASF, iar lor le va rămâne doar 0,2%.
 • 3. Posibilitatea renunțării la virarea contribuţiei de 3,75% la Pilonul II şi optarea pentru reîntregirea contribuţiei la Pilonul I (transferul în sistemul public de pensii): Potrivit datelor statistice aferente lunii noiembrie 2018, peste 5,8 milioane de români vor avea posibilitatea să-și transfere contribuțiile în sistemul public de pensii, aceștia având în conturi peste 46,04 miliarde lei, adică peste 95% din activele nete ale întregului sistem de pensii private.
  - "În contextul în care o mare parte a participanților din Pilonul ll care au o vechime mai mare de 5 ani a fost repartizată aleatoriu, aceştia neexercitându-şi dreptul de a opta pentru un anume administrator, considerăm că în lipsa unor modalităţi exprese de promovare publică a opțiunii de retragere, motivația lor pentru a realiza orice act de voință privitor la calitatea de participant în cadrul Pilonului II va rămâne redusă, inclusiv pentru retragerea din acest sistem, în special datorită faptului că nu vor putea încasa contravaloarea în bani a activului individual net.", susținea atunci ASF.

Documentul ASF obținut de HotNews.ro avea 19 pagini și a fost aprobat, avizat și semnat pentru includerea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului ASF, care a avut loc miercuri, 9 ianuarie, de către Leonardo Badea, președintele ASF și de Daniel Ștefan Armeanu, vicepreședintele ASF, responsabil de sectorul pensiilor private, care au fost numiți anul trecut de Guvernarea PSD-ALDE la conducerea ASF.

După articolul HotNews.ro, ASF a reacționat precizând că "documentul prezentat nu a fost luat în discuție și aprobat de către Consiliul Autorității, acesta fiind, în consecință, un material de lucru preliminar, cu un caracter intern."