​Guvernul vrea să elimine comisioanele percepute de administratorii fondurilor de pensii pe contribuțiile plătite de cei 7,8 milioane de români în Pilonul II de pensii (pensii obligatorii administrate privat) și Pilonul III (pensii private facultative), pe motiv că ar genera o diminuare nejustificată a pensiei private, arată un proiect de ordonanță de urgență lansat luni în consultare publică.

Economii pentru pensieFoto: Vlad Ispas / Alamy/ Profimedia

Care sunt principalele surse de venituri ale administratorilor din Pilonul II și III de pensii și ce comisioane vor fi tăiate

În prezent, veniturile celor 7 administratori de pensii private care gestionează active de peste 92,4 miliarde de lei doar la Pilonul II vin dintr-un comision de administrare a acestor active, constituit din 2 surse:

 • a) deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 0,5% și
 • b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii administrat privat, dar nu mai mult de 0,07% pe lună.

La Pilonul III de pensii, comisionul de administrare a activelor este compus tot din 2 surse:

 • a) deducerea unui cuantum din contribuțiile plătite, dar nu mai mult de 5%, cu condiția ca această deducere să fie făcută înainte de convertirea contribuțiilor în unități de fond;
 • b) deducerea unui procent din activul net total al fondului de pensii facultative, dar nu mai mult de 0,2% pe lună, stabilit prin prospectul schemei de pensii facultative.

Potrivit datelor ASF, la Pilonul III erau 577.000 de participanți la finele lunii martie 2022, iar valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii facultative depășea 3,3 miliarde de lei la data menționată.

Ministerul Muncii a lansat luni un proiect de Ordonanță de urgență care propune eliminarea uneia din cele două surse de venituri, respectiv a comisionului aplicat pe contribuțiile plătite atât la Pilonul II cât și la Pilonul III de pensii.

Cum este motivată măsura?

 • „Reglementarea actuală a comisionului de administrare perceput de administratorii fondurilor de pensii private este constituit din două surse, ambele suportate de către participanții la fondurile de pensii private, generează o diminuare nejustificată a pensiei private ce urmează să fie primită la finalul perioadei de contribuție”, se arată în proiectul de OUG.

Practic prin proiectul de OUG se va modifica atât Legea 411/2004 (care vizează Pilonul II) cât și Legea 204/2006 (Pilonul III de pensii) astfel încât comisionul de administrare să se constituie doar prin deducerea unui procent din activul total al fondului de pensii.

HotNews.ro a scris anterior că cei 7 administratori au obținut anul trecut venituri de peste 577 de milioane de lei din cele două tipuri de comisioane aplicate în Pilonul II.

Din această sumă doar 48,5 milioane de lei au fost încasați din comisionul pe contribuțiile plătite.

Dreptul participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private va fi imprescriptibil

O altă modificare importantă care ar urma să fie adusă în ambele legi care vizează Pilonul II și Pilonul III de pensii este introducerea unui nou alineat cu următorul cuprins:

 • „Dreptul participanților și al beneficiarilor de a cere plata activului personal net sau a pensiei private este imprescriptibil.”

De ce este nevoie ca acest drept să rămână mereu valabil?

Legislația secundară a ASF prevede la art. 16 din Norma nr. 27/2017 că prescripția dreptului de a cere plata contravalorii activului personal net al participantului decedat începe să curgă de la data decesului sau de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti declarative a decesului.

Art. 17 din aceeași normă prevede că drepturile cuvenite în calitate de beneficiar şi nerevendicate în termenul general de prescripţie de 3 ani devin resurse financiare ale fondului.

În acest caz, notarii au atenționat că sunt probleme cu plata pensiilor private în ceea ce privește data de la care începe să curgă dreptul de a revendica activul personal al participantului decedat.

 • „Din perspectiva activității notariale, se pune problema ce se întâmplă dacă nu s-a cerut eliberarea certificatului de moștenitor pentru unitățile de fond aferente contului de pensii administrat privat în termen de 3 ani de la decesul autorului moștenirii, ceea ce se întâmplă totuși uneori. Potrivit normei ASF, dacă nu sunt revendicate de moștenitori în termen de 3 ani de la decesul participantului, unitățile de fond nu li se vor mai cuveni acestora, ci vor deveni resurse financiare ale fondului de pensii respectiv.”, semnala anul trecut Doina Duncă, director juridic al UNNPR, în Buletinulnotarilor.ro.

Sancțiuni pregătite în Pilonul II și III: Noi limite pentru amenzi maxime la persoanele fizice și juridice

Revenind la proiectul de OUG, actul introduce noi limite de amenzi în aplicarea Legii 411/2004 (privind Pilonul II de pensii) și a Legii 204/2006 (Pilonul III), astfel:

 • a) pentru persoanele juridice: începând de la 0,1% şi până la 5% din cifra de afaceri realizată conform celor mai recente situații financiare anuale auditate, depuse la organele competente;
 • b) pentru persoanele fizice: începând de la 2.000 de lei şi până la 2.000.000 de lei.
 • Amenzile contravenţionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat în proporţie de 50%, şi venit la bugetul A.S.F. in proporţie de 50%.

În prezent, limitele amenzilor sunt următoarele:

 • a) între 0,5% și 5% din capitalul social pentru persoanele juridice;
 • b) între 1.000 lei și 100.000 lei, pentru persoanele fizice.

Alte schimbări care se vor aduce pensiilor private

Proiectul de OUG prevede introducerea și altor schimbări, care sunt enumerate astfel în nota de fundamentare:

 • - completarea termenilor existenți în cadrul celor două legi pentru a cuprinde: persoana care deţine o funcţie-cheie, persoana relevantă în raport cu administratorul și structura de conducere, termeni utilizați pe parcursul actelor normative în cauză;
 • - principii privind regulile de investire și atribuțiile directorilor de investiții din cadrul administratorilor;
 • - atribuțiile structurii de management al riscului în cadrul administratorilor;
 • - principii privind modul de evaluare a activelor fondurilor și responsabilitatea administratorilor;
 • - suplimentarea activităților privind administrarea unui fond de pensii;
 • - stabilirea obligației administratorului de a deține permanent un nivel adecvat de lichiditate, a cărui valoare acoperă activitatea curentă pentru o perioadă de cel puțin 6 luni;
 • - obligația de constituire la nivelul entității a unui comitet de investiții format din membrii independenți (care va adopta decizii pentru operațiunile de investire/dezinvestire), precum și a unui comitet de remunerare;
 • - introducerea unor prevederi privind cerințele pentru persoanele cu funcții-cheie și introducerea unor prevederi exprese privind autorizarea acestor persoane;
 • - stabilirea obligațiilor consiliului de a defini şi supraveghea implementarea mecanismelor de guvernanță care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a unei organizații, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul organizației şi prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care promovează integritatea pieţei;
 • - segregarea atribuțiilor și responsabilităților diferitelor structuri de conducere, supraveghere și control, după caz, astfel încât să fie evitate eventualele conflicte de interese și să fie acordată autoritatea și independența necesară funcțiilor de control;
 • - completarea documentației aferente cererii de autorizare de constituire;
 • - informații privind politicile şi practicile de remunerare;
 • - stabilirea unui comision unic de administrare, perceput de administrator pentru prestarea activităților principale și a celor secundare/conexe;
 • - prevederi privind obligația respectării, în orice moment, pe parcursul activității, a condițiilor de autorizare și a celor de funcționare;
 • - completarea cerințelor de raportare și transparență;
 • - introducerea unor prevederi privind efectuarea verificărilor asupra evidențelor contabile ale administratorului și ale fondurilor de pensii private;
 • - introducerea unor prevederi privind avizarea persoanelor care sunt responsabile pentru activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii și pentru activitatea agentului de marketing persoană juridică desfășurată în sistemul de pensii private;
 • - completarea și clarificarea regimului sancționatoriu.

VEZI AICI PROIECTUL DE OUG ȘI NOTA DE FUNDAMENTARE