Un păgubit RCA din Galați a așteptat aproape un an pentru a-și primi doar o parte din banii pe care i-a plătit pe reparațiile mașinii sale, Nissan Qashqai, lovite în 2019 de un asigurat RCA la Euroins. După ce s-a judecat cu asigurătorul, care nu a vrut să-i dea cât achitase pe reparații, instanța i-a dat dreptate și a încuviințat executarea silită pentru suma datorată de asigurător, plus penalități de întârziere.

Nissan Qashqai in serviceFoto: Alexandr Blinov / Dreamstime.com

Euroins se confruntă în prezent cu un val de executări silite decise în instanțe în urma unor procese privind neplata unor despăgubiri sau a unor costuri de reparații, motiv pentru care Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), în calitate de administrator interimar, vrea să solicite insolvența acestui asigurător.

Un astfel de caz de executare silită, decisă în instanțe chiar înainte ca ASF să declare insolvența Euroins, este prezentat în jurisprudența Judecătoriei Galați.

Un șofer a cerut peste 25.000 de lei pentru reparația mașinii sale avariate de un asigurat RCA la Euroins

Datele din dosar arată că în data de 6 august 2019 un șofer care conducea un Nissan Qashqai a suferit un accident rutier, în urma căruia mașina sa a fost avariată, vinovat fiind un șofer care conducea o Skoda, mașină asigurată RCA la Euroins.

Păgubitul s-a adresat pentru plata despăgubirilor către Euroins, care a deschis dosar de daună.

Timp de mai mult de o lună, asigurătorul a întocmit 3 procese-verbale de constatare a avariilor în cuprinsul cărora au fost evidențiate reperele pentru care s-a încuviinţat repararea/înlocuirea/revopsirea.

Păgubitul și-a reparat mașina și în 12 noiembrie 2019 a cerut firmei de asigurări să-i plătească suma de peste 25.400 de lei - contravaloarea reparațiilor. În sprijinul pretențiilor sale, păgubitul a prezentat factura fiscală și devizul de lucrări făcute în service-ul auto.

  • Potrivit legii, în 30 de zile de la înaintarea cererii de despăgubire, firma de asigurări trebuie să-i facă păgubitului o ofertă justificată de despăgubire.
  • Dacă asigurătorul RCA nu îşi îndeplinește aceste obligaţii sau şi le îndeplinește defectuos, inclusiv dacă diminuează nejustificat despăgubirea sau întârzie achitarea despăgubirii, acesta era obligat la plata unor penalităţi de 0,2% pe zi de întârziere calculate la nivelul sumei de despăgubire cuvenită sau la diferenţa de sumă neachitată. Plata penalităţilor se făce odată cu plata despăgubirii.

Euroins ar fi trebuit să-i facă păgubitului o ofertă justificată de despăgubire, doar că asigurătorul a refuzat să-i achite suma solicitată.

Euroins a făcut un calcul propriu al despăgubirii și a decis să-i plătească mai puțin

Cu întârziere, Euroins s-a oferit să-i plătească acestuia doar peste 16.400 de lei. Păgubitul nu a fost de acord și în data de 20 iulie 2020 a dat în judecată asigurătorul.

Euroins a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea pretențiilor reclamantului și obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, Euroins a susținut că a achitat integral despăgubirea în cuantumul determinat în condițiile legii, afirmând că nu recunoaște ca fiind datorate alte sume cu titlu de daune pentru prejudiciul produs din culpa asiguratului.

Prima instanță a decis în 10 martie 2021 că Euroins nu a respectat procedura obligatorie impusă pentru soluționarea dosarelor de daună și nu a formulat la timp oferta de despăgubire justificată, așa că a decis să-i plătească păgubitului suma de peste 25.400 de lei plătită pe reparația mașinii, valoare la care urmau a se calcula penalităţi, în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere, începând cu data de 20 iulie 2020, până la data plăţii efective.

Decizie finală: Euroins a redus nejustificat valoarea despăgubirii, iar plata parțială a fost cu întârziere de aproape 1 an

Asigurătorul a făcut apel, dar nu a avut câștig de cauză. Judecătoria Galați a decis în data de 14 octombrie 2022 că Euroins a scăzut nejustificat despăgubirea.

Iată cum și-a motivat decizia:

„Instanța reține că potrivit art. 22 alin. 1 coroborat cu art. 14 alin.1 și 3 din legea 132/2017

”(3) Valoarea reparaţiei se stabileşte folosind sistemele de evaluare specializate sau prin documente emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată.”

De aici rezultă că există două posibilități de plată a despăgubirii:

  • prima pentru plata anticipată a despăgubirii, pentru care asiguratorul folosește sistemele de evaluare specializate (unde se pot introduce valori medii ale pieselor și a manoperei) și
  • a doua pentru plata reparației finale a despăgubiri în cazul în care nu este daună totală economic, când asiguratorul plătește despăgubirea așa cum rezultă din documente emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afișată.

Toate apărările formulate prin cererea de apel de către asigurator au vizat stabilirea unui preț mediu de despăgubire ca în situația în care acesta făcea o plată anticipată. Această situație nu se regăsește în cauză, deoarece reclamantul a solicitat asiguratorului nu o plată anticipată, ci o plată finală a reparației”, se arată în dosar.

Judecătoria arată că Euroins a întârziat plata aproape 1 an:

  • „Asiguratorul a diminuat nejustificat valoarea despăgubirii fără un motiv întemeiat, așa cum a reținut și instanța de fond, încât raportat la art. 21 al.5 din legea 132/2017 acesta trebuia să achite penalități de întârziere de 0,2% de la data la care trebuia achitată despăgubirea, adică a 10-a zi de la împlinirea celor 30 zile de la depunerea cererii de despăgubire.
  • Astfel, cererea de despăgubire a fost formulată la data de 12.11.2019, iar oferta de despăgubire trebuia făcută până la expirarea unui termen de 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire, adică până la data de 12.12.2019 inclusiv.
  • Oferta prezentată de pârâtă în apărare, este emisă de asigurator la data de 19.12.2019, adică după îndeplinirea celor 30 zile prevăzute de lege, asiguratorul nedovedind comunicarea ei nici măcar la data de 19.12.2019 către reclamant.
  • Cel mai târziu plata trebuia făcută în 10 zile de la expirarea acestui termen de 30 zile, adică până la 22.12.2019 inclusiv, iar începând cu data de 23.12.2019 pârâta era în întârziere.
  • Plata parțială a fost făcută de asigurator la data de 03.12.2020, adică după împlinirea termenelor mai sus arătate, la aproape un an de zile de la data când ar fi trebuit făcută plata”, arată instanța.

Judecătoria Galați a menținut în final decizia primei instanțe și a obligat Euroins la plata sumelor datorate către păgubitul RCA pentru reparații și penalități pentru fiecare zi de întârziere.

Procesul a mers mai departe, păgubitul solicitând executarea silită a Euroins pentru sumele datorate și câștigate în instanță.

Datele de pe site-ul Judecătoriei Galați arată că instanța a admis în data de 28 noiembrie 2022 cererea de încuviinţare executare silită formulată de acest păgubit RCA împotriva Euroins pentru recuperarea sumei de peste 25.400 lei cu titlu de despăgubire, la care se vor calcula penalități de întârziere în cuantum de 0,2%/zi începand cu data de 20.07.2020 și până la data plății efective.

La acestea se vor adăuga și cheltuielile de judecată de peste 3.300 de lei, urmând a se recupera şi cheltuielile de executare. Decizia instanței este fără cale de atac.

Pentru alte articole despre daune RCA citește:

Sursa foto: Alexandr Blinov / Dreamstime.com