Păgubiții RCA ai unui asigurător în faliment vor putea cere pe viitor despăgubiri peste 500.000 de lei pentru fiecare contract de asigurare, suma maximă pe care o plătește acum Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA). România riscă o procedură de infringement dacă nu va implementa rapid această modificare cerută de o Directivă UE, dar măsura nu se va aplica decât în cazul viitoarelor falimente.

Accident în BucureștiFoto: Inquam Photos / Eduard Vînătoru

Actul normativ adoptat miercuri de Guvern transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2021/2118 prin care se asigură protecția persoanelor prejudiciate prin accidente de vehicule, îndreptățite să primească despăgubiri în temeiul contractelor RCA în cazul falimentului sau lichidării asigurătorilor care au încheiat contractele pentru persoanele responsabile de producerea prejudiciilor.

Modificările vizează în principal următoarele aspecte:

  • reglementarea dreptului persoanelor cu reședința în România, prejudiciate prin accidente de vehicule, de a solicita Fondului plata despăgubirilor cuvenite în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii persoane juridice române şi asigurătorii autorizați în statele membre, în cazul falimentului ori lichidării, bazate sau nu pe insolvență a acestora;
  • extinderea protecției furnizate de Fond și în caz de lichidare care nu este bazată pe insolvență;
  • eliminarea plafonului actual de 500.000 de lei, în cazul persoanelor prejudiciate RCA, plățile urmând a fi efectuate de către Fond în limita unui plafon de garantare care este dat de nivelul limitei maxime de răspundere a asigurătorului care a încheiat contractul RCA, adică cea mai mare valoare dintre limita de răspundere prevăzută în legislația aplicabilă locului de producere a accidentului şi cea prevăzută în contractul RCA;
  • reglementarea obligației Fondului de a rambursa către organismele similare din statele de reședință a persoanelor prejudiciate, a sumelor ce le-au fost achitate acestora în temeiul contractelor RCA încheiate de asigurătorii debitori persoane juridice române aflați în procedură de faliment sau în procedură de lichidare care nu este bazată pe insolvență.

Proiectul de lege vizează și definirea distinctă a persoanelor prejudiciate RCA în cadrul creditorilor de asigurări, pentru a asigura claritate în ceea ce priveşte, pe de o parte, faptul că plafonul actual de 500.000 de lei prevăzut de lege se menține numai în ceea ce privește plata creanțelor de asigurare rezultate din alte forme de asigurare decât contractele RCA, iar pe de altă parte, faptul că, în caz de lichidare, care nu este bazată pe insolvență, Fondul are obligații de plată doar către persoanele prejudiciate îndreptățite să primească despăgubiri în temeiul contractelor RCA.

Totodată, reglementează un mecanism de finanțare a Fondului prin accesarea de împrumuturi de la stat, în situații excepționale în care resursele financiare disponibile ale acestuia nu sunt suficiente pentru acoperirea cuantumului sumelor datorate potrivit legii creditorilor de asigurări şi organismelor similare din alte state membre.

Proiectul de lege adoptat miercuri de Guvern va fi transmis Parlamentului pentru amendamente și adoptare.

Păgubiții ar putea cere daune de peste 6,45 milioane euro în caz de vătămări corporale, daune morale și deces

Păgubiții RCA ai City Insurance și Euroins au încasat ăână în luna noiembrie a anului trecut peste 630 milioane de lei de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), organismul care plătește despăgubirile în cazul unui asigurător intrat în faliment, în limita a 500.000 de lei pe fiecare contract de asigurare.

La solicitarea HotNews.ro, FGA a explicat atunci ce modificări va aduce la plata daunelor modificările cerute de Directiva UE:

  • „Prin proiectul de act normativ prin care se transpune directiva europeană, legiuitorul elimină plafonul actual de 500.000 de lei în cazul creditorilor de asigurare ale căror prejudicii rezultă în baza contractelor de asigurare de tip RCA.
  • Potrivit actului normativ european, care va fi transpus în legislația românească, fiecare stat membru trebuie să solicite ca suma minimă asigurată pentru care este obligatorie asigurarea RCA să fie, în cazul vătămărilor corporale, de minimum 6.450.000 euro per accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.
  • În cazul daunelor materiale, limita minimă a despăgubirilor va fi de 1.300.000 euro per accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate.
  • Precizăm că plafonul de garantare de 500.000 pe creanță de asigurare se elimină doar pentru polițele de asigurare RCA și se va aplica doar pentru procedurile de faliment deschise dupa intrarea in vigoare a modificarii Legii nr. 213/2015.
  • Procedurile administrative gestionate de Fondul de garantare a asiguraţilor privind soluționarea cererilor de plată a sumelor cuvenite creditorilor de asigurări ai asigurătorilor pentru care procedura de faliment a fost deschisă anterior, rămân supuse legii aplicabile la data începerii acestora, indiferent de momentul depunerii cererilor de plata (ex: City Insurance SA, Euroins SA).
  • În acest context legislativ în care la data prezentei este aplicabil plafonul de garantare de 500.000 lei pe creanță de asigurare, nu este avută în vedere creșterea contribuțiilor achitate de asigurători la FGA.”, au declarat atunci pentru HotNews.ro oficialii FGA.

Pentru detalii citește: Modificări RCA: Păgubiții unui asigurător în faliment vor putea cere daune de peste 500.000 de lei / Topul plăților FGA din acest an - DOCUMENT