Premierul Victor Ponta a semnat marti, 14 iulie, o decizie privind infiintarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia informatiei (GLIT), care are trasate niste obiective foarte ambitioase pentru administratia publica centrala, conform documentului publicat marti in Monitorul Oficial. Astfel, grupul va trebui sa finalizeze, in termen de 3 luni, o evidenta clara a inventarului de echipamente si aplicatii IT din administratia publica centrala, iar in termen de 5 luni va trebui sa elaboreze si sa prezinte spre aprobare un plan national pe termen lung (2015-2018) de reducere si eficientizare a cheltuielilor de suport IT. Un alt obiectiv este identificarea si propunerea spre folosire de solutii open source.

Decizie in Monitorul OficialFoto: Captura Monitorul Oficial
  • Redam mai jos integral decizia publicata marti, 14 iulie, in Monitorul Oficial:

Decizie privind infiintarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informatiei - G.L.I.T

In temeiul art. 18 alin. (1) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

art. 1 - (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se infiinteaza Grupul de Lucru pentru tehnologia Informatiei, denumit in continuare GLIT, in coordonarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala (CTE), constituit potrivit dispozitiilor Hotararii nr. 941/2013 privind organizarea si functionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala.

(2) In indeplinirea atributiilor ce ii revin, GLIT are urmatoarele obiective principale:

a) finalizarea, in termen de 3 luni, a unei evidente clare a inventarului de echipamente si aplicatii IT din administratia publica centrala;

b) elaborarea si prezentarea spre aprobare, in termen de 5 luni, a unui plan national pe termen lung (2015-2018) de reducere si eficientizare a cheltuielilor de suport IT;

c) elaborarea si prezentarea spre aprobare CTE a unor propuneri de solutii privind alocarea si securizarea bugetelor IT, prin eliminarea posibilitatii directionarii eforturilor catre alte tipuri de cheltuieli;

d) elaborarea si prezentarea spre aprobare CTE a propunerilor de masuri urgente privind stimularea investitiilor in zone critice IT, prin alocari si realocari bugetare;

e) identificarea si propunerea unor solutii informatice alternative, cu accent pe folosirea de solutii open source

f) sprijinirea si coordonarea eforturilor de implementare a Strategiei privind Agenda Digitala pentru Romania 2020

Art. 2 - (1) GLIT este coordonat de un reprezentant desemnat de CTE

(2) Din componenta GLIT fac parte sefii structurilor de tehnologia informatiei din cadrul fiecarui minister sau, in cazul in care nu exista o astfel de structura, specialistii IT responsabili de administrarea sistemelor informatice.

(3) In termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei decizii, conducatorii institutiilor publice desemneaza, prin ordin, reprezentantii acestora in cadrul GLIT.

Art. 3 - (1) GLIT se reuneste in sedinte ordinare lunare sau ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare.

(2) GLIT intocmeste rapoarte si face propuneri pe care le inainteaza periodic spre aprobare CTE, pentru a fi transmise Guvernului

(3) Convocarea in sedinte ordinare si extraordinare se face prin grija Cancelariei Primului-Ministru, care asigura secretariatul tehnic al GLIT.

Art. 4 - (1) La sedintele GLIT pot participa si reprezentanti ai altor entitati publice, desemnati prin ordin al conducatorului institutiei/autoritatii publice.

(2) In cadrul primei reuniuni, GLIT aproba regulamentul propriu de organizare si functionare