Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a atribuit in data de 8 mai 2015 grupului UTI, controlat de omul de afaceri Tiberiu Urdareanu, un contract, finantat cu fonduri UE, in valoare totala cu TVA de peste 34,5 milioane lei (peste 7,8 milioane euro) pentru achizitia infrastructurii hardware si software necesare implementarii Sistemului Informatic de culegere, evaluare, analizare si raportare a datelor din Registrul Agricol National, precum si pentru servicii de consultanta in managamentul acestui proiect, potrivit unui anunt de atribuire publicat in 4 iulie in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). In oferta depusa, UTI mai are ca asociati firmele Bion Advanced Support Team si Eguilde SRL, iar ca subcontractant pe Silurus SRL.

Sistem IT de modernizare a culegerii si evaluarii datelor din Registrul AgricolFoto: SEAP

Despre Registrul Agricol - detalii din caietul de sarcini al licitatiei:

"Registrul agricol constituie documentul oficial de evidenta primara unitara, in care se inscriu date cu privire la gospodariile populatiei si la societatile/asociatiile agricole, precum si la orice alte persoane fizice si/sau juridice care au teren in proprietate/folosinta si/sau animale, si anume:

 • a) capul gospodariei si membrii acesteia, dupa caz; reprezentantul legal al societatii/asociatiei agricole sau al persoanei juridice care are teren in proprietate/folosinta;
 • b) terenurile pe care le detin in proprietate sau folosinta, pe categorii de folosinta, suprafete cultivate cu principalele culturi si numarul de pomi, pe specii.
 • c) efectivele de animale, pe specii si categorii, existente la inceputul fiecarui an; evolutia anuala a efectivelor de bovine, porcine, ovine, caprine, cabaline, magari, catari, iepuri de casa, animale de blana, pasari, familii de albine, precum si alte animale domestice sau salbatice crescute in captivitate, in conditiile legii, ce fac obiectul inscrierii in registrul agricol;
 • d) cladirile cu destinatia de locuinta si constructii-anexe;
 • e) mijloacele de transport cu tractiune animala;
 • f) mijloacele de transport cu tractiune mecanica, respectiv: tractoarele, autovehicule pentru transportat marfuri, masinile si utilajele pentru agricultura si silvicultura;
 • g) orice instalatii pentru agricultura si silvicultura.

Problemele majore intampinate in sistemul actual de colectare a datelor in registrul agricol sunt generate de:

 • - dificultatea corelarii datelor colectate cu date suplimentare (date cu aspect fiscal, date cu aspect funciar si cadastral, etc.) din cauza lipsei corelarii cu alte sisteme informatice de gestiune a datelor suplimentare;
 • - dificultatea procesarii datelor si obtinerea rapoartelor la nivel national in timp real dat fiind faptul ca in multe situatii administratia locala utilizeaza exclusiv registrele fizice iar acolo unde au fost implementate sisteme informatice locale, acestea contin doar datele de la nivelul U.A.T.-ului respectiv;
 • - riscul ridicat de pierdere iremediabila a informatiilor in cazul distrugerii sau pierderii registrelor fizice;
 • - colectarea  cu greutate a datelor la nivel central din cauza angrenarii unui numar mare de resurse administrative,  umane si financiare care ar trebui sa fie alocate pentru colectarea, analiza, raportarea si publicarea acestor date aferente Registrului Agricol;
 • - realizarea cu foarte mare greutate si cu mare consum de timp si resurse, de situatii si rapoarte complexe referitoare la o regiune care contine mai multe U.A.T.-uri;
 • - imposibilitatea exportului datelor aferente registrului agricol catre alte sisteme informatice ale unor potentiali beneficiari din cauza lipsei unei baze de date electronice centrale;
 • - lipsa suportului geo-spatial, suport de maxima importanta in specificul lucrului cu registrul agricol (ex.: necesitatea vizualizarii delimitarilor terenurilor agricole intr-un instrument tip harta);
 • - lipsa unei arhive electronice de date care sa stocheze datele aferente unor perioade lungi de timp (ex.: 10-20 de ani) si care sa poata fi accesata rapid in caz de necesitate;

Obiectivele proiectului:

 • Proiectul urmareste dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic national performant pentru colectarea, raportarea si analiza datelor aferente RAN care sa faciliteze accesul la informatii de interes public, transparenta institutionala si optimizarea performantelor administratiei publice centrale in domeniul agricol.

Care sunt firmele care au depus oferte

La aceasta licitatie au fost depuse patru oferte.

 • 1. Grupul UTI (lider de asociere), Bion Advanced Support Team si Eguilde SRL (asociati) si Silurus SRL (subcontractant).
 • 2. Intergraph Computer Services (lider de asociere), Romsys si Green Light (asociati), Ernst&Young (subcontractant al lui Romsys)
 • 3. Technology Networks Services (lider de asociere), Intrarom (asociat) si Greensoft (subcontractant)
 • 4. Star Storage (lider asociere), Indra Sistemas si European Funds Invest (asociati) si Softline International (subcontractant).

Cine sunt castigatorii:

Grupul UTI, controlat de omul de afaceri Tiberiu Urdareanu (administrator si presedinte al Consiliului de Administratie) are ca actionari pe UTI Holdings BV cu sediul in Olanda (99,999716%) si TIU Holding LTD cu sediul in Cipru (0.000284%).

Bion Advanced Support Team si-a inceput activitatea in 2011 si activeaza in domeniul consultantei IT, fiind controlata de Serban Stancu - 99% si Valentin Neacsu - 1%.

Bion Advanced Support Team a mai castigat in trecut contracte IT (vezi aici) sau a depus oferte la licitatii IT (vezi aici) avand ca tert sustinator tehnic si financiar pe Teamnet International, grup fondat de omul de afaceri Sebastian Ghita, care in vara lui 2012 a anuntat ca si-a vandut toate actiunile detinute la firmele de IT&C, inclusiv la Teamnet.

In aceste conditii, HotNews.ro a intrebat reprezentantii Teamnet International daca sunt implicati in acest contract al Agentiei de Cadastru, iar raspunsul acestora a fost urmatorul:

 • "Teamnet International nu a fost si nu este implicat in niciun fel in implementarea proiectului 'Sistemul Informatic de culegere, evaluare, analizare si raportare a datelor din Registrul Agricol National', au precizat pentru HotNews.ro oficialii Teamnet International.

HotNews.ro a solicitat si Agentiei de Cadastru sa precizeze toti operatorii economici implicati in implementarea acestui proiect, iar raspunsul autoritatii confirma faptul ca Teamnet International nu este parte a acestui contract. (vezi documentul atasat)

Eguilde SRL, infiintata in anul 2007, are ca actionari pe: Grupul UTI (61.291% ); Galambos Thomas (19,355%); Cordos Ioan (9,677%) si Ianciu Mihai (9,677%). Firma are ca doemniu de activitate activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

Silurus SRL a fost infiintata in anul 2011 si are ca domeniu de activitate activitatile de consultanta pentru afaceri si management. Firma este detinuta integral de catre Miron Ion.

Mai multe detalii despre Sistemului Informatic de culegere, evaluare, analizare si raportare a datelor din Registrul Agricol National in caietul de sarcini atasat.